Bestuurlijk platform

Het Bestuurlijk Platform bestaat uit Raden van Bestuur /directies van Medicamus, ZNWV, Icare , St Jansdal, GGZ Centraal, FelGel, Coöperatie Apothekers en de wethouders van de gemeenten Harderwijk, Ermelo, Nunspeet, Putten, Zeewolde, Elburg en Oldebroek.  ZorgbelangIncusief neemt deel voor de inbreng van het inwoner/patiëntenperspectief.

Het Bestuurlijk Platform komt in de regel twee maal per jaar voor vergadering bijeen. Men besluit over de ambitie, visie, nieuwe toetreders en begroting/jaarverslag.

Details

  • Datum: maandag 2 november 2020

← Terug naar agenda