Preventie

Een update over het fieldlab in Ermelo-West

Een fieldlab. Wat is dat eigenlijk, wie zijn erbij betrokken en welke stappen worden genomen om te komen tot een uitvoeringsplan. We delen graag een update met je over de fieldlab in Ermelo-West.

Allereerst: wat doet een fieldlab?

Voorkomen is beter dan genezen: daarom is preventie één van de thema’s waar we binnen GezondVeluwe aan werken. Door in te zetten op het voorkomen van (zwaardere) zorg, verbetert de fysieke en mentale gezondheid van inwoners en verlicht de druk op de zorg. Om dit te bewerkstelligen worden in verschillende wijken ‘fieldlabs’ gestart. Er wordt door een wijkgerichte aanpak bekeken wat de belangrijkste uitdagingen in de wijk zijn ten aanzien van gezondheid en er wordt samen met inwoners en professionals in de wijk gewerkt aan kansrijke oplossingen die aansluiten bij de behoeften. Er wordt ingezet op de principes van positieve gezondheid en community building; bewezen effectieve interventies; en zoveel mogelijk eigen regie. Daarnaast wordt de samenwerking tussen sociaal en medisch domein versterkt en zoeken we naar nieuwe vormen van samenwerken met organisaties die in de wijk betrokken zijn.

Start fieldlab Ermelo-West

In september 2023 is het eerste fieldlab van start gegaan, in Ermelo-West. Hiermee willen we een lokale preventiestructuur en verbinding tussen het medisch en sociaal domein op het gebied van preventie en leefstijl realiseren. Om dit op te zetten, werkt het fieldlab volgens een stappenplan:

  1. Samenstelling projectgroep / inrichten projectorganisatie
  2. De wijk in beeld brengen
  3. Ervaringen en behoeften ophalen bij inwoners en professionals
  4. Analyse / duiding van de opgehaalde informatie
  5. Ambitie vertalen in concrete doelstellingen en zo nodig doelgroep aanscherpen
  6. In co-creatie met inwoners en professionals een routekaart opstellen bestaande uit interventies en activiteiten op het gebied van preventie en leefstijl
  7. Besluitvorming over de routekaart, inclusief begroting
  8. Implementeren routekaart
  9. Het volgen van de routekaart & leren en verbeteren

De gemaakte stappen: 1, 2 en 3

De afgelopen maanden is in Ermelo-West gewerkt aan de eerste 3 stappen. In de 1e stap is een projectgroep gevormd, bestaande uit onder andere een afvaardiging van de gemeente, wijkvereniging, het medisch domein en welzijn. Er zijn doelen, ambities, doelgroepen, waarden en werkafspraken geformuleerd.

In stap 2 zijn we begonnen met het in beeld brengen van de wijk. Wat is de stand van zaken en wat zijn  de uitdagingen en kansen rondom preventie  in Ermelo-West. Hierbij is gekeken naar cijfers over de populatie in Ermelo-West (opbouw, achtergrond, (ervaren) gezondheid, leefomstandigheden, etc.) in vergelijking tot de populatie van Ermelo en Nederland breed. Daarnaast is een stakeholderanalyse en inventarisatie van bestaande projecten/initiatieven uitgevoerd.

In de 3e stap hebben we deze analyse met professionals (bijvoorbeeld in welzijnsorganisaties, huisartsenpraktijken en sociale teams) en sleutelpersonen in de wijk/gemeente besproken en hebben we in beeld gebracht om welke groep inwoners het gaat.

En nu verder met stap 4

Inmiddels zijn we bij de 4e stap aangekomen; de analyse/duiding van de wijkscan en focusgroepen. Op basis van de informatie die wij de afgelopen maanden over Ermelo-West hebben verzameld, kijken we nu waar de grootste uitdagingen liggen ten aanzien van preventie en welke onderwerpen we willen aanpakken. Wanneer dit helder is, gaan we verder met de volgende stappen; het formuleren van concrete doelstelling en in co-creatie met inwoners en professionals een routekaart opstellen en implementeren om dit te bereiken.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit fieldlab of over de aanpak van Raedelijn binnen GezondVeluwe? Neem dan contact op met Jacobien van Holland, senior adviseur bij Raedelijn, via jvanholland@raedelijn.nl of met Kirsten Roman, junior adviseur bij Raedelijn, via kroman@raedelijn.nl.

Gezond Veluwe maakt gebruik van cookies.

We gebruiken noodzakelijke cookies om onze website goed te laten werken. Met jouw toestemming plaatsen wij statistische cookies die worden gebruikt om de website te testen en te verbeteren. Als je marketingcookies accepteert delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Geef hieronder aan welke categorie cookies we mogen plaatsen.

Lees meer

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Lees meer

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Lees meer

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.