Preventie

Verwijsloket Gezondheid krijgt steeds meer vorm

Begin dit jaar zijn we, binnen GezondVeluwe, gestart met een project voor het opzetten van een ‘Verwijsloket Gezondheid’ in het ziekenhuis St Jansdal. Dit loket heeft als doel om patiënten, van wie hun behandelaar vermoedt dat er sprake is van een ongezonde leefstijl of achterliggende sociale problematiek, te verwijzen naar de juiste hulp en/of ondersteuning in de eigen woonomgeving.

Verder kijken dan klachten, symptomen en ziekten

Een gezonde leefstijl krijgt een steeds grotere plek in de medische zorg. Met de ondertekening van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) moet per januari 2025 het bevorderen van een gezonde leefstijl integraal onderdeel zijn van de reguliere zorg voor patiënten. Medisch specialisten en zorgmedewerkers hebben vaak onvoldoende tijd, kennis en vaardigheden om hun patiënten van effectief leefstijladvies te voorzien en daarnaast hebben ze onvoldoende kennis van het uitgebreide aanbod aan leefstijlinterventies in de regio. Maar zorgprofessionals zouden ook meer oog moeten hebben voor de achterliggende sociale problematiek bij kwetsbare groepen, zoals werkeloosheid en het hebben van schulden. Kunnen veranderen naar een gezonde leefstijl is vaak pas mogelijk als de sociale en materiele zorgen van elke dag wat naar de achtergrond zijn gegaan.

Om die reden worden er in steeds meer ziekenhuizen zogenaamde ‘leefstijlloketten’ ingericht. Het leefstijlloket kent het leefstijl- en welzijnsaanbod in de regio en verwijst de patiënt naar een passend lokaal ondersteuningsaanbod, op basis van de eigen behoefte en hulpvraag van de patiënt. 

Waar staan we nu?

Binnen GezondVeluwe is in kaart gebracht hoe het lokale zorg- en ondersteuningsaanbod eruit ziet en op welke wijze dat georganiseerd is. Het is van belang om dit te weten zodat het Verwijsloket in het St Jansdal goed kan aansluiten bij hetgeen er lokaal al bestaat.

Ook is kennis gemaakt met de leefstijlloketten in drie andere ziekenhuizen. Deze drie loketten zijn op een andere wijze ingestoken en vormgegeven; van een inloopmogelijkheid in de centrale hal tot een kamer op een polikliniek. Ook de mate waarin er gevraagd wordt naar voorgeschiedenis en naar vraagstukken waaraan de patiënt wil werken verschilt. Alle opgedane kennis en ervaringen zijn meegenomen in het project in het St Jansdal.

Met de informatie worden scenario’s opgesteld voor een loket in het St Jansdal. Welk type medewerker bemenst het loket? Wordt door deze medewerker een breed gesprek gevoerd met de patiënt (bijv. op basis van het leefstijlroer) of is het een korte ‘ intake’ om zo snel en goed mogelijk door te verwijzen naar een lokaal punt waar het brede gesprek wordt gevoerd?

Er wordt nu eerst een voorkeursscenario gemaakt en daarna volgt een plan voor de uitwerking om een loket in het St Jansdal te realiseren.

Gezond Veluwe maakt gebruik van cookies.

We gebruiken noodzakelijke cookies om onze website goed te laten werken. Met jouw toestemming plaatsen wij statistische cookies die worden gebruikt om de website te testen en te verbeteren. Als je marketingcookies accepteert delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Geef hieronder aan welke categorie cookies we mogen plaatsen.

Lees meer

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Lees meer

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Lees meer

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.