oncologie

Meedenken, meedoen en meetellen tijdens netwerkbijeenkomst Onco in Balans

Op 30 november vond weer een inspirerende netwerkbijeenkomst plaats van Oncologie Zorgnetwerk Onco in Balans met bijna 60 deelnemers vanuit zorg en sociaal domein. De avond stond in het teken van ‘Kanker & Werk’ en ‘Lokale Netwerken’. 

De belangrijkste punten

Irmgard van der Vegt en Thea van de Beek, beiden lid van het netwerk en deskundig op het gebied van kanker en werk startten de bijeenkomst met een verhelderende presentatie. De belangrijkste punten die zij aan het licht brachten delen we graag met je.

  • Werken is meedenken, meedoen en meetellen, ook bij kanker.
  • Maak werk altijd bespreekbaar in elke fase, bijvoorbeeld met de volgende vraag: ‘Wat is de rol van werk, voor jou, in deze fase’
  • Geef aan dat ziekmelden of doorwerken beide reële opties zijn. Geen ‘goedbedoelde verwaarlozing’!
  • Wat heb JIJ nodig om goede keuzes te kunnen maken ten aanzien van werk? Heb jij, of heeft jouw werkgever, behoefte aan steun bij dit proces?
  • Een handige tool voor cliënten is de interactieve overzichtskaart Werk en Kanker.

Vragenuurtje

Iedere eerste woensdag van de maand houden Irmgard van der Vegt en Thea van de Beek een inloopspreekuur ‘Kanker en werk’ in de Maretak in Harderwijk. Tijdens dit vragenuurtje hebben mensen die kanker hebben (gehad) de gelegenheid om samen met Irmgard en Thea te kijken hoe zij duurzaam kunnen terugkeren naar werk en al hun vragen rondom re-integratie stellen. Dit vragenuurtje is gratis.

We roepen professionals op om cliënten op dit vragenuurtje te wijzen. Zij kunnen zich aanmelden via aanmelden@demaretakveluwe.nl, ook te vinden via de agenda van de Maretak. 

Lokale samenwerking

Na een hapje en drankje ging de bijeenkomst in samengestelde groepen verder. Vanuit de werkgemeenten werden er groepen gevormd om elkaar lokaal ook te kunnen vinden. De voornaamste doelen die bij verschillende groepen daarbij op tafel kwamen waren:

  • vroege signalering
  • elkaar kennen = elkaar vertrouwen
  • snel doorverwijzen

Netwerkcoördinator Michal de Jong blikt tevreden terug én vooruit:

‘Dit enthousiasme en de hoorbare wens tot verbinden op gemeenteniveau smaakt naar meer. In 2024 geven we dit met elkaar verder vorm.’

Onco in Balans is nu ook te volgen via LinkedIn