Palliatieve zorg

Veel belangstelling voor de Week van de Palliatieve Zorg

‘Palliatieve zorg doe je samen’ was het centrale thema van de Week van de Palliatieve Zorg. Van 9 tot 14 oktober organiseerden de zorgorganisaties met het NPZ Noordwest Veluwe verschillende activiteiten en bijeenkomsten over palliatieve zorg voor patiënten en hun naasten, een brede groep professionals en vrijwilligers. Ook werd het Levenspad gelanceerd.

Was was er allemaal te doen?

Diverse hospices in de regio hielden hun jaarlijkse open dag, waar veel bezoekers op af kwamen. De themamiddag in het St Jansdal Ziekenhuis trok zowel inwoners als zorgverleners. Op de kennismarkt kregen ze informatie over verschillende onderwerpen zoals hospices, zorg voor kinderen, zingeving, en de wensambulance.

Ook ontvingen bezoekers het kaartspel Kiezen & Delen. Een spel vol dilemma’s, stellingen en vragen over het leven, ziek zijn en de dood met vragen die kunnen helpen te ontdekken wat belangrijk is in deze laatste levensfase. En om die keuzes te delen met naasten en/of zorgverleners.

In het ziekenhuis nam gastspreker Sander de Hosson de bezoekers mee in de belangrijkste punten rondom de stervensfase. Gon Uijtewaal, Conny Dooijeweerd en Metta Bunk diepten het thema Palliatief redeneren uit. Hospice Nunspeet en het netwerk organiseerden deze sessie.

Lancering Levenspad

Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest Veluwe lanceerde deze week ook het Levenspad, een platform ontwikkeld met en voor patiënten, mantelzorgers en naasten, zorgprofessionals en vrijwilligers. Dit online levenspad geeft inzicht en dient als wegwijzer voor de laatste fase van het leven. De naam Levenspad is bewust gekozen. Mensen die niet meer beter kunnen worden na een diagnose, leven vaak nog jaren met een ziekte.

De paden zijn opgedeeld in 4 stappen:
• Signaleren en markeren
• Leven in de palliatieve fase
• Laatste levensfase
• Nazorg

Per stap staat de belangrijkste informatie beschreven. Daarnaast is er speciale aandacht voor rouw, proactieve zorgplanning en de patiënt in de maatschappij. Het pad is nooit af. Het wordt steeds aangepast aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de zorg voor mensen in de palliatieve fase en hun naasten.