Preventie

GezondVeluwe gaat voor preventie en aandacht voor leefstijl

GezondVeluwe wil de gezondheidsverschillen in de regio verkleinen. Hiervoor werken we binnen het thema preventie domeinoverstijgend samen met verschillende partners zoals Medicamus, GGD, St Jansdal, de gemeenten en welzijnsorganisaties.  

Hoe pakken we dat aan?

Lokaal
Door middel van ‘fieldlabs’ (wijkgerichte aanpak) pakken we de belangrijkste uitdagingen op het gebied van preventie aan. Dit doen we met bewezen effectieve interventies. Ermelo West is de eerste wijk waar we dit gaan doen.

Regionaal
We verwijzen patiënten van het St Jansdal met leefstijlgerelateerde gezondheidsklachten naar een leefstijlloket. Dit vraagt om een gedragsverandering bij de medisch specialisten en om een leefstijlloket dat in nauwe verbinding staat met het lokale leefstijlaanbod. Denk hierbij aan het lokale leefstijlloket in Ermelo. Het doel hiervan is om deze patiëntengroep zo snel mogelijk in de eigen woonomgeving verder te helpen.

Hoe verder?

Eind oktober kwam de ‘denktank’ Preventie bijeen om deze plannen te bespreken. Op hoofdlijnen is de ‘denktank’ akkoord. Het leefstijlloket wordt nog verder onderzocht: is dit de juiste benaming? Wat is de precieze doelgroep? Hoe zorg je ervoor dat patiënten niet onnodig in het ziekenhuis blijven? Deze vragen worden meegenomen in de verdere uitwerking van het plan.

Vanaf 1 januari 2024 richten we de samenwerking rondom het thema ‘Preventie’ in zoals bij de andere GezondVeluwe thema’s. Dit wil zeggen dat er een kerngroep en een expertgroep komen. Verder is er een projectgroep voor het ‘Fieldlab’ Ermelo West gevormd en komt er een projectgroep die zich gaat bezig houden met de ontwikkeling van het leefstijlloket.