Chronische aandoeningen

Mark Clarijs: netwerkregisseur Netwerk Dementie Noordwest Veluwe

Sinds 1 oktober heeft het Netwerk Dementie Noordwest Veluwe een nieuwe netwerkregisseur: Mark Clarijs. Mark volgt Wendela Erbrink op.

Mark is van oorsprong HBO-verpleegkundige in de psychiatrie en thuiszorg, heeft ervaring als informatiemanager, als leidinggevende en als projectmanager in zorg, welzijn, bij gemeenten en op landelijk niveau. Sinds 2018 is Mark bovendien vrijwillig trainer bij SamenDementieVriendelijk, een programma van Alzheimer Nederland. Vanuit dit programma worden trainingen verzorgd voor inwoners, vrijwilligers en medewerkers van allerlei organisaties, instellingen en bedrijven. In de training leren mensen om makkelijker om te gaan met mensen met dementie. 

Naast zijn rol als netwerkregisseur voor het Netwerk Dementie is Mark coördinator van het Alzheimer Trefpunt Ermelo en werkt hij als executeur en nalatenschapscoach. In die laatste rol biedt hij professionele hulp bij leven, nalaten, erven en schenken.

Mark: “Binnen het Netwerk zorgen we dat de dementiezorg in onze regio op een steeds hoger plan komt. Zodat inwoners met dementie en hun ‘rondomzorgers’ makkelijk en op tijd de hulp vinden. De leefwereld en de systeemwereld moeten soepel in elkaar ritsen.”

Wil je meer over Mark weten of wil je contact leggen? Mark is bereikbaar via mark@dementieregie.nl of telefoonnummer 06-18026081.