Palliatieve Zorg

Het Levenspad van start: samen naar goede palliatieve zorg in regio

Het Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest Veluwe heeft het levenspad ontwikkeld met en voor patiënten, mantelzorgers en naasten, zorgprofessionals en vrijwilligers. Dit online levenspad geeft inzicht en dient als wegwijzer voor de laatste fase van het leven.

Voor wie ongeneeslijk ziek is, is er palliatieve zorg. Ongeneeslijk betekent niet ‘uitbehandeld’, want iemand is nooit uitbehandeld. Ook in deze laatste fase van het leven is passende zorg, hulp en begeleiding mogelijk én heel belangrijk zodat de zieke en naasten deze periode zo goed mogelijk kunnen (be)leven. In het Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest Veluwe werken allerlei organisaties nauw met elkaar samen om deze zorg zo goed mogelijk te organiseren en tot een compleet aanbod te komen.

Levenspad
Met betrokkenen vanuit het netwerk Palliatieve Zorg Noordwest Veluwe is  gewerkt aan een
levenspad waarin het zorgaanbod en andere relevante informatie is beschreven. Zie de website Levenspad Noordwest Veluwe.

Het woord ‘levenspad’ is bewust gekozen. Mensen die niet meer beter kunnen worden na een diagnose leven vaak nog vele jaren met de ziekte. Deze online wegwijzer is er voor de patiënt, de naaste/mantelzorger en de zorgprofessional.

  • De paden zijn opgedeeld in vier stappen:
  • Signaleren en markeren
  • Leven in de palliatieve fase
  • Laatste levensfase
  • Nazorg

Per stap staat de belangrijkste informatie beschreven. Daarnaast is er extra aandacht voor rouw, proactieve zorgplanning en de patiënt in de maatschappij. Het pad is nooit af. Het wordt steeds aangepast aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de zorg voor mensen in de palliatieve fase en hun naasten.