Tevredenheidsmeting over samenwerking in de ouderenzorg en ondersteuning

In de week van 30 oktober ontvangen patiënten, mantelzorgers en zorgverleners van ouderen binnen het netwerk GezondVeluwe een vragenlijst over de tevredenheid over de samenwerking in de zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen.

Tweemeting
Na de nul- en éénmeting volgt nu de tweemeting. Hierbij hoort een vragenlijst die wordt uitgezet onder professionals, patiënten en mantelzorgers. Om de belasting ervan zo gering
mogelijk te houden, is een aantal vragen over de tevredenheid opgenomen in de periodieke tevredenheidsmeting van OZOVerbindzorg.

De resultaten van de tweemeting worden net als de voorgaande metingen opgenomen in het Dashboard van GezondVeluwe.