Mentale gezondheid

Update IZA-transformatiemiddelen voor GEM

De komende vijf jaar ontwikkelen we in de regio in alle gemeenten het ecosysteem mentale gezondheid (GEM). Voor deze beweging hebben we IZA-transformatiemiddelen aangevraagd. Op de ‘snelle toets’ kreeg het plan al een positieve beoordeling. In de zomer hebben we het transformatieplan ingediend. En momenteel werken we aan de beantwoording van de aanvullende vragen van de beoordelaars. 

Wat is GEM?

GEM is een populatiegerichte benadering die de inwoner centraal stelt en handelt vanuit de behoefte van die inwoner in zijn of haar herstelproces. Sinds vorig jaar werken we vanuit dit gedachtegoed aan de maatschappelijke opgave mentale gezondheid. We verlaten het ziektegericht denken en werken vanuit een mensgerichte benadering naar een betekenisvol leven.  

Hoe doen we dat? Een belangrijk onderdeel van GEM is het verkennende gesprek, ook wel bekend als  herstelondersteunende intake (HOI), herstelondersteunende gesprek (HOG), of herstelondersteuning (HONG): samen met de inwoner wordt gekeken wat de volgende stap zou kunnen zijn in het proces van herstel. 

Het ecosysteem mentale gezondheid biedt voor die volgende stap activiteiten die dicht bij de leefwereld van de inwoner staan. Zoals een herstelacademie, herstelgerichte groepen en een e-community. Maar ook een modulaire SGGZ en sociale experimenten.  Wil je meer informatie over GEM en hoe we dit vormgeven?

Neem contact op met Marian Kesler via mkesler@raedelijn.nl