preventie

Start leefstijlloket en fieldlab

Vorig jaar is het nieuwe thema ‘Preventie’ van start gegaan binnen GezondVeluwe. Vanuit dit thema willen we bijdragen aan het verkleinen van gezondheidsverschillen in de regio. We starten met fieldlabs in verschillende gemeenten en werken we aan de komst van een leefstijlloket in het St Jansdal ziekenhuis.

We werken binnen het thema preventie aan de volgende (quadruple aim) doelstellingen op populatieniveau:

  • vergroten gezondheidswinst van gezinnen met lage gezondheidsvaardigheden
  • toename zelfredzaamheid, leefbaarheid en eigen regie
  • met focus op selectieve en geïndiceerde preventie
  • het realiseren van nieuwe vormen van samenwerking, zoals interprofessioneel samenwerken waarbij men gezamenlijk verantwoordelijkheid neemt en er één aanspreekpunt is richting de inwoner of cliënt

Fieldlabs in verschillende gemeenten

Om deze doelstellingen te bereiken starten we in verschillende gemeenten met ‘fieldlabs’. Via een wijkgerichte aanpak bekijken we wat de belangrijkste uitdagingen zijn ten aanzien van preventie in de wijk en werken we samen met inwoners en professionals aan kansrijke oplossingen die aansluiten bij de behoeften van inwoners. De eerste wijk waar we gaan starten is in Ermelo-West. De voorbereidingen hiervoor zijn in gang gezet.

Leefstijlloket in St Jansdal

Verder krijgt een gezonde leefstijl een steeds grotere plek in de medische zorg. Daarom wordt er in steeds meer ziekenhuizen een ‘leefstijlloket’ ingericht. Ook in het St Jansdal is een aantal medisch specialisten gemotiveerd om een dergelijke loketfunctie te realiseren. De bedoeling is dat de medewerkers van het leefstijlloket bekend zijn met het leefstijlaanbod in de regio en de patiënt begeleiden naar een passende leefstijlinterventie, op basis van diens behoefte. Na verkennende gesprekken met Zilveren Kruis, Medicamus en het St. Jansdal is positief gereageerd om een regionaal leefstijlloket voor GezondVeluwe in te richten. Momenteel werken we aan een projectvoorstel om de inrichting hiervan verder uit te werken.

De denktank preventie komt eind oktober bijeen om de gemaakte plannen te bespreken.

Meer informatie

Wil je meer weten over het thema preventie of over het leefstijlloket en het fieldlab? Neem dan contact op met Denise Seelen (dseelen@raedelijn.nl) of Madieke Michels (mmichels@raedelijn.nl).