Chronische aandoeningen

CVA-Ketenzorg in gesprek over toetreding tot GezondVeluwe

De CVA-Ketenzorg is in contact met GezondVeluwe om toe te treden als netwerk bij het Thema Oncologie & Chronische Aandoeningen, in navolging van de toetreding van het oncologiezorgnetwerk Onco in Balans per 1 januari jl.

“Cerebro Vasculair Accident (CVA) kunnen we als chronische aandoening beschouwen omdat het vaak overgaat in NAH. Door binnen GezondVeluwe de handen ineen te slaan en samen sterker te zijn kan een zinvolle bijdrage geleverd worden voor kwetsbare doelgroepen”, aldus Ketencoördinator Christl Wassenaar.

Ontwikkeling CVA-zorgketen

In het voorjaar van 2003 startten de zorgaanbieders in de regio Noordwest-Veluwe met de inrichting van de CVA-zorgketen. In 2020 sloot Flevoland aan, vanwege de overname van het ziekenhuis in Lelystad in 2019. Het doel van de ketenzorg is het optimaliseren van de juiste zorg op de juiste plaats rondom de patiëntengroep en hun naasten in alle fases van het ziekteproces. Hierbij kun je denken aan de acute fase in het ziekenhuis, de revalidatiefase in een centrum of thuis en de chronische fase (nieuwe werkelijkheid) van het hersenletsel in de thuissituatie.

De 9 ketenpartners in de regio Noordwest-Veluwe en Flevoland zijn:
· St Jansdal Ziekenhuis, Harderwijk
· ZNWV Geriatrische revalidatie Klimop, Harderwijk
· Zorgverlening Het Baken, revalidatieafdeling de Waard, Elburg
· Beweging 3.0, locatie De Pol, Nijkerk
· Coloriet, Laarstaete, Lelystad
· Stichting Thuiszorg Icare
· Huisartsen Coöperatie Medicamus
· Interaktcontour
· Merem Medische Revalidatie

De ketencoördinator is 12 uur werkzaam voor de doelgroep vanuit het St Jansdal.

Van ketenzorg naar netwerkzorg

Christl Wassenaar: “We zien in het zorglandschap een verschuiving optreden van ketenzorg naar netwerkzorg. De huidige ontwikkelingen vragen steeds meer samenwerking en landelijk is de tendens om de samenwerking tussen de CVA-ketens en netwerken niet aangeboren hersenletsel (NAH) te versterken. De komende jaren zal het netwerk hersenletsel in onze regio ook meer vorm en inhoud krijgen en maken we stappen in het beleid om de kennis en expertise te integreren en van elkaar te leren.’

Twee andere netwerken onder GezondVeluwe zijn het netwerk Dementie en netwerk Palliatieve Zorg Noordwest-Veluwe. Deze zijn gekoppeld aan het thema Ouderen & Palliatieve Zorg.

Meer weten over de CVA-keten?
Neem dan contact op met Christl Wassenaar via CJE.Wassenaar@stjansdal.nl.