NETWERK DEMENTIE NOORDWEST-VELUWE

Informatievoorziening & casemanagement dementie

In de afgelopen maand is het jaarplan 2023 van het Netwerk Dementie Noordwest-Veluwe verschenen. Twee belangrijke doelen hierin zijn informatie en casemanagement dementie

Vernieuwde website

Momenteel zijn we druk bezig met het ontwikkelen van een nieuwe website, om de informatievoorziening te optimaliseren. Het gaat om informatie over voorzieningen en mogelijkheden van ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten. Daarnaast komt er een apart menu-item voor professionals met allerlei handige tools zoals de signalenkaart, aanmeldformulier casemanagement en de gesprekswijzer ACP.

Casemanagement dementie

Voor het thema casemanagement dementie ligt in 2023 de focus op een soepel aanmeldproces. Ons streven is dat elke persoon met dementie, indien nodig en gewenst, een casemanager dementie toegewezen krijgt. We zijn op zoek naar een manier om een centraal aanmelden te realiseren (bijv. binnen een regionaal coördinatiepunt), zodat voor verwijzers klip en klaar is waar ze moeten zijn. Ook krijgt de huidige flyer over casemanagement een update en zal deze breed worden verspreid. Hiermee willen we de bekendheid van de casemanager dementie vergroten.

Van het aantal mensen met dementie in ons werkgebied heeft momenteel slechts 36% een casemanager. We gaan met elkaar aan de slag om dit percentage richting de 40% te krijgen.

Bekijk hier het jaarplan 2023 van Netwerk Dementie Noordwest-Veluwe.