Volwaardig lidmaatschap

Zilveren Kruis en GGD Noordoost Gelderland volwaardig lid

Vanaf 1 januari 2023 zijn zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de GGD Noordoost Gelderland volwaardig lid van GezondVeluwe. Het afgelopen jaar waren zij als ‘toehoorder’ betrokken.

Wat houdt volwaardig lidmaatschap in?

Dit volwaardig lidmaatschap betekent dat zij mede de koers en richting bepalen in het bestuurlijk platform. Vanuit de GGD sluit Jacqueline Baardman (directeur publieke gezondheid) aan bij het bestuurlijk overleg, vanuit Zilveren Kruis is dit (vooralsnog) Erik Koekoek (strategisch adviseur gemeenten).

Daarnaast zullen Zilveren Kruis en de GGD nader bekijken bij welk kernteam zij aansluiten. In elk geval zal Zilveren Kruis zitting nemen in de kerngroep ouderen & palliatieve zorg en mentale gezondheid. De GGD sluit aan bij de denktank Preventie en zal in de uitwerking hiervan een belangrijke rol gaan vervullen.

Volwaardig lidmaatschap betekent tevens dat er financieel wordt bijgedragen aan het netwerk GezondVeluwe en de verdere ontwikkeling. In de op 2 december vastgestelde begroting is vastgelegd wat dit concreet betekent.