Netwerk dementie

Meerjaren plan 2023-2026

Binnen het netwerk dementie wordt hard gewerkt aan het nieuwe meerjarenplan. Het plan beschrijft de visie en ambitie van de netwerkpartners op de gezamenlijk afgestemde, domeinoverstijgende zorg en ondersteuning voor mensen met dementie. Vanuit de Zorgstandaard dementie zijn doelen en inhoudelijke activiteiten geformuleerd die de komende jaren opgepakt zullen worden. 

De input voor dit plan is opgehaald in een brainstormsessie met een vertegenwoordiging vanuit het netwerk. Bestaande uit casemanagers, een zorgmanager, een psycholoog en een beleidsadviseur van de gemeente. Daarnaast was op uitnodiging van een van de casemanagers een mantelzorger aanwezig. Hierdoor kregen de netwerkleden van dichtbij zicht op het perspectief van de mantelzorger. 

De thema’s uit de Zorgstandaard die met prioriteit zullen worden opgepakt zijn gecoördineerde netwerkzorg, casemanagement dementie en respijtzorg.

Met meerjarenplan zal voor de feestdagen worden opgeleverd. Het meerjarenplan dient o.a. als onderlegger voor de jaarlijkse subsidie van het Zilveren Kruis.