Jaaroverzicht

Jaaroverzicht Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest Veluwe

Samen met Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest Veluwe kijken we terug naar de mijlpalen van 2022. Voor de komende jaren staan centraal: de krachten bundelen, met én van elkaar leren en proactief zorg verlenen.

Een Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsorganisaties in de regio. Deze organisaties willen door samen te werken mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk ondersteunen bij de kwaliteit van leven. De inzet is dat iedere burger ondersteuning en/of zorg krijgt die hij of zij wenst op de juiste plaats, op het juiste moment door de juiste mensen. Komende jaren staan centraal: de krachten bundelen, met én van elkaar leren, proactief zorg verlenen.

Samen in 2022 bereikt

Samenwerking en toegankelijkheid

In 2022 tekenden 23 organisaties de samenwerkingsovereenkomst, met Medicamus en Apothekers als nieuwe leden. Gedragscode behandel grenzen en toolbox materialen zijn geïmplementeerd. Transferproces geoptimaliseerd.

Deskundigheidsbevordering

De werkgroep deskundigheidsbevordering heeft 10 bijeenkomsten georganiseerd. De hospices hebben 9 bijeenkomsten gehouden voor inwoners m.b.t. bewustwording in het project “In gesprek met de burger”.

Kwaliteit en innovatie

Kwaliteitskader palliatieve zorg is de leidraad voor het netwerk. Er wordt meegewerkt aan onderzoeken en innovatie o.a.: Hopevol en Kwasa. Palliatieve zorg is zichtbaar gemaakt in het Dashboard Gezond Veluwe.

Bekijk hier de infographic met het jaaroverzicht.