Terugblik

Week van de palliatieve zorg

Vorige maand van 3 tot en met 8 oktober was ‘de week van de palliatieve zorg’. De gehele week stond de palliatieve zorg in de belangstelling van de netwerkpartners die intern aandacht hebben hiervoor. We blikken kort terug op deze week waarin het thema “Verbinden, samen zorgen!” centraal stond.

Branchemeeting

Zoals gebruikelijk vond de branchemeeting in Nunspeet plaats. Dit is de jaarlijkse bijeenkomst over palliatieve zorg voor zorgverleners. De bijeenkomst “Doodgewoon, hoe voer jij het gesprek over verlies?” van centrum DUO werd goed opgepakt.

St Jansdal

Het ziekenhuis st Jansdal was dit jaar ook actief betrokken bij de week van de palliatieve zorg. De gehele week was er veel aandacht voor het thema. Op woensdag was er een themadag waarbij geïnteresseerden een kijkje konden nemen bij het koppelbed, in gesprek konden gaan met de mensen van het palliatieve consultteam en de wensambulance.’ ’s Avonds vond een scholing plaats door Sabine Netters (internist-oncoloog) van Carend over de nieuwe richtlijn palliatieve sedatie.

Publieksbijeenkomst

Bij de publieksbijeenkomst “Weet u wat u wilt?” gingen medewerkers van Hospice Jasmijn Harderwijk in gesprek over wat wensen zijn van mensen in de laatste levensfase. Naast de medewerkers van het hospice waren op deze avond ook een kaderarts palliatieve zorg en een nabestaande aanwezig.

Gastlessen

Landstede, de opleiding in de zorg van onze regio, had voor de week van de palliatieve zorg gastlessen georganiseerd voor hun leerlingen. Deze werden verzorgd door Verpleegkundige Evelien Duijst van het Willem Holtrop Hospice.

Geslaagd

Al met al was het een geslaagde week waarin we voor de komende jaren nog ruimte zien voor uitbreiding en verbetering. We gaan zeker verder met het thema “Verbinden, samen zorgen!”.