Regionaal oncologie zorgnetwerk

Onco in Balans vanaf 2023 onderdeel van GezondVeluwe

Sinds 2020 werken diverse professionals in het regionaal oncologie zorgnetwerk Onco in Balans samen aan de (na)zorg van mensen die leven met en na kanker. Met als ambitie: mensen die kanker hebben (gehad) ontvangen passende (na)zorg en voeren zoveel als mogelijk zelf de regie. Op dit moment wordt in het project “Oncologische (na)zorg GezondVeluwe” een voorstel uitgewerkt om Onco in Balans met ingang van 2023 organisatorisch in te bedden in GezondVeluwe.

Aanpak

Per 1 januari 2023 start een regionaal Expertteam oncologienetwerk. Dit Expertteam functioneert als koepel en verbinding tussen de lokale oncologiezorgnetwerken in de verschillende gemeenten en als verbinding met de Kerngroep Oncologie & Chronische aandoeningen. Dit Expertteam en de Klankbordgroep, bestaande uit ervaringsdeskundigen, worden ondergebracht bij de Kerngroep Oncologie & Chronische aandoeningen.

Hiermee zorgen we voor een organisatorische verankering van Onco in Balans en een sterkere verankering van de inbreng van het inwoners/patiëntenperspectief.