Actualisatie onderzoek doelmatigheid

Netwerksamenwerking in integrale ouderenzorg loont

Herinner je je de positieve uitkomsten van het onderzoek naar de impact van netwerksamenwerking GezondVeluwe op de integrale ouderenzorg nog? Nu de zorgkosten van de Zorgverzekeringswet (ZVW) tot en met 2020 beschikbaar zijn is dit onderzoek  geactualiseerd. Ook in 2020 heeft netwerksamenwerking GezondVeluwe z’n vruchten afgeworpen.

Zorgkostenontwikkeling op de Veluwe blijft gunstiger

Netwerksamenwerking GezondVeluwe werkt vanaf de start in 2016 samen met betrokken partijen om de integrale ouderenzorg te verbeteren. Onderzoek in het voorjaar van 2022 toonde een verbeterde ervaren gezondheid aan en een daling van de integrale zorgkosten in de periode 2015-2019 voor medisch specialistische zorg, wijkverpleging en huisartsenzorg voor 75-plussers. 

In het geactualiseerde onderzoek zijn de zorgkosten van de ZVW van de Veluwse gemeenten wederom vergeleken met gemeenten die zoveel mogelijk gelijk zijn. Ook in 2020 laten de totale zorgkosten in de wijkverpleging, huisartsenzorg en medisch specialistische zorg per 75-plusser een gunstiger beeld zien dan vergelijkbare gemeenten. Ten opzichte van 2015 zijn de kosten zelfs met 8 procent gedaald, terwijl in vergelijkbare gemeenten er in die vijf jaar juist sprake was van een kostentoename van 1 procent.

Duiding resultaten en vervolg

Zowel landelijk als in de vergelijkbare gemeenten zien wij ook een daling van zorgkosten in 2020 ten opzichte van 2019. Dit is mede veroorzaakt door daling in de MSZ, dat voor een groot deel verklaard kan worden door uitgestelde zorg door Covid. Feit blijft dat de zorgkostenontwikkeling binnen GezondVeluwe overall gunstiger is. Dit laat zien dat het beleid op de Veluwe om te focussen op langer zelfstandig thuis wonen en meer inzet in de eerste lijn (huisartsen/wijkverpleging) met een integrale aanpak werkt en tot minder druk en verwijzing naar het ziekenhuis leidt.

Professionals geven ook aan dat de samenwerking over de keten heen is verbeterd. Zij blijven echter ook aandacht vragen voor de toenemende werkdruk en tekort aan professionals in vooral de wijkverpleging.

Meer weten of vragen? Neem dan contact op met Mark Callaars, informatiemanager GezondVeluwe, via mcallaars@raedelijn.nl