Netwerk Dementie

Convenant ondertekend voor regionaal samenwerken rondom dementie

In Nederland zijn er ruim 290.000 mensen met dementie, een aantal dat de komende jaren sterk zal toenemen. Ongeveer 12.000 van deze mensen zijn jonger dan 65 jaar. In het gebied Noordwest-Veluwe wonen meer dan 3.000 mensen met dementie. De kans is erg groot dat iedereen, direct of indirect, te maken krijgt met dementie. Regionaal met elkaar samenwerken rondom mensen met dementie draagt bij aan betere zorg en ondersteuning van mensen met dementie zelf en hun mantelzorgers.

Op donderdag 22 september jl. ondertekenden alle deelnemende partijen van het regionale netwerk dementie Noordwest-Veluwe een samenwerkingsovereenkomst. Namens de gemeenten zetten de wethouders hun handtekening. Het regionale netwerk bestaat uit diverse partijen: zorgaanbieders, huisartsen, apothekers, welzijnsorganisaties en gemeenten.

Meer weten over netwerk dementie? Neem dan contact op met Wendela Erbrink via wendela@samenwerkenbijdementie.nl.