Bestuurlijk platform GezondVeluwe

Nieuwe afspraken governance GezondVeluwe

Het bestuurlijk platform van GezondVeluwe heeft zich het eerste half jaar van 2022 gebogen over de governance van de samenwerking binnen het netwerk. Uit de evaluatie van medio 2021 bleek namelijk dat bestuurders het gevoel hebben dat ze niet goed weten wat er binnen GezondVeluwe wordt opgepakt en hoe projecten tot stand komen.

Afgesproken is dat alleen het bestuurlijk platform besluit welke thema’s binnen GezondVeluwe worden opgepakt. Elk thema wordt gecoördineerd door een kerngroep waarvan het bestuurlijk platform besluit over de samenstelling. De kerngroepen formuleren doelstellingen op populatieniveau. Hiervoor gebruiken we de Quadruple Aim als kader:

  • Betere gezondheid
  • Hogere ervaren kwaliteit van zorg
  • Doelmatigere zorg en ondersteuning
  • En met meer werkplezier

Per ‘aim’ worden door de betreffende kerngroep maximaal twee indicatoren bepaald waarop het resultaat gemeten wordt. Ook bepaalt de kerngroep welke projecten bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen. De kerngroep vervult de rol van opdrachtgever van de afzonderlijke projecten en stelt projectgroepen samen voor de uitvoering.  De voortgang van projecten wordt ‘gemeten’ aan de hand van zogenaamde procesindicatoren.

Dashboard

Zowel de voortgang van projecten als het resultaat op populatieniveau is te vinden in het dashboard van GezondVeluwe. Een deel van het dashboard is openbaar voor iedereen, een deel is afgeschermd met een inlogcode. Betrokkenen bij GezondVeluwe kunnen de inlogcode krijgen. Wilt u de inlogcode? Vraag deze dan op bij Mark Callaars, mcallaars@raedelijn.nl.

Ambitie bijgesteld

Naast nieuwe afspraken over thema’s en projecten, heeft het bestuurlijk platform deze zomer ook de ambitie bijgesteld. Toen GezondVeluwe in 2016 van start ging, luidde de ambitie: ‘GezondVeluwe heeft als doel om samen met inwoners te werken aan gezondheidsvraagstukken die relevant zijn voor de regio.’ Deze ambitie sloot niet helemaal meer aan bij de actualiteit. Tijd dus om de ambitie bij te stellen:

“Gezond zijn én blijven is de ambitie van GezondVeluwe. Maar niet iedereen heeft een goede gezondheid. Hieraan kunnen vele factoren ten grondslag liggen, op sociaal, psychisch of lichamelijk vlak. Wij willen deze factoren vroegtijdig beïnvloeden in een positieve richting. Voor mensen die ondersteuning of zorg nodig hebben bij hun gezondheid zorgen we samen voor een passend aanbod thuis of dichtbij huis”.