Werkwijze Parkinson

Casemanager Parkinson inzetbaar in hele regio

Om de zorg voor Parkinson-patiënten die complexe zorg nodig hebben in Harderwijk te verbeteren is sinds november 2020 een casemanager Parkinson aangesteld. En dit blijkt heel goed te werken. Daarom is deze werkwijze vanaf nu beschikbaar voor de hele regio van GezondVeluwe.

Eén aanspreekpunt

De eerste ervaringen met de inzet van een casemanager in Harderwijk waren bijzonder positief, waardoor dit concept nu is opgeschaald. Door een casemanager aan te stellen hebben Parkinson-patiënten die meerdere zorgprofessionals om zich heen hebben één aanspreekpunt. Door daarnaast te communiceren met OZO Verbindzorg zijn alle partijen beter op de hoogte van wat er speelt rondom een patiënt.

Zeer gewaardeerd

Sinds november 2020 is Karin Kleis van Icare als Parkinson-verpleegkundige in de eerste lijn
aangesteld als casemanager van een aantal patiënten met een complexe zorgvraag in Harderwijk. Bij de evaluatie een jaar later blijkt dat haar inzet door zowel patiënten als andere professionals zeer gewaardeerd werd. Patiënten zeiden dingen als “ik voel me gesteund” en “ze ontlast me”. Andere professionals gaven aan nu beter op de hoogte te zijn van wat er speelt bij hun patiënten en bovendien betere beslissingen te maken.

Meer informatie over deze werkwijze is de vinden op de website en de app van TCC Beter Samen (onder neurologie).