GEM aanpak

Bestuur GezondVeluwe positief over GEM aanpak

Afgelopen maandag is het thema GEM besproken in het bestuurlijk overleg van GezondVeluwe. GEM staat voor een ecologische benadering van mentale gezondheid. Hierin staat de mens centraal: “Wat heb jij nodig om je ding te kunnen doen?”. Bij veel hulpvragen is deze aanpak beter dan verwijzen naar de GGZ. Om het GEM gedachtegoed in de regio te laten landen moeten we zorg en ondersteuning op een andere manier organiseren. Daarom is de bestuurders van GezondVeluwe gevraagd om hun commitment.

Waarom de GEM aanpak?

Veel hulpvragen van mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben een sociaal-maatschappelijk aspect. Verwijzen naar de GGZ is dan niet het beste antwoord. Wat is dat dan wel? Aan de hand van enkele vragen wordt het “andere gesprek” gevoerd met de persoon in kwestie. “Wat is er met je gebeurd? Wat is je kwetsbaarheid en wat is je kracht? Waar wil je naartoe? En: Wat heb je daarvoor nodig?” Het kan zijn dat een buddy of een vorm van zinvol werk veel meer beantwoordt aan de behoefte van de zorgvrager, dan een behandeling of een diagnosetraject in de GGZ. Of wat te denken van het oplossen van schulden of het vinden van een geschikte woonplek?

Commitment bestuur

Om het gedachtegoed van GEM in de regio te laten landen is het nodig de zorg en ondersteuning anders te organiseren. Drempelloos, domeinoverstijgend, en bovenal: vanuit het perspectief van de behoefte van de inwoner/cliënt. Om die reden wordt de bestuurders van GezondVeluwe gevraagd om hun commitment.

Positieve reacties

Sinds vorig jaar wordt er in de regio al gesproken over GEM. GGZ Centraal, de gemeenten en maatschappelijke organisaties hebben zich bij de beweging aangesloten. Ook in het bestuurlijk overleg van GezondVeluwe klonk maandagavond een positief geluid na de presentatie over GEM. “Dit is de kant die we met elkaar op moeten” en “waarom doen we dit niet al?”, waren reacties.

Projecten van start

Inmiddels zijn twee projecten van start. Dat is het project regionale triage. De principes van een herstelondersteunende intake zijn uitgangspunt bij de uitwerking van dit project. Daarnaast is het project Herstelondersteuning, waarin onder andere het praktijkhuis Harderwijk een belangrijke rol heeft, van start gegaan. Er is veel positieve energie bij de mensen van de praktijk om met elkaar de schouders eronder te zetten.

In het bestuurlijk overleg van GezondVeluwe komt het onderwerp in oktober terug voor besluitvorming.

Wil je meer weten over GEM?
Kijk dan dit filmpje: