Nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend

Samenwerking palliatieve zorg bekrachtigd

Een paar weken terug tekenden de bestuurders van de zorgorganisaties van de Noordwest Veluwe een samenwerkingsovereenkomst voor 2021-2027. Ook het netwerk palliatieve zorg Noordwest Veluwe ondertekende de overeenkomst waarmee het belang van samenwerken in de palliatieve zorg wordt bekrachtigd.

Samenwerkingsovereenkomst

De al eerder opgestelde samenwerkingsovereenkomst is na het bestuurlijk overleg van GezondVeluwe ondertekend. Het ziekenhuis St Jansdal, Huisartsengroep Medicamus, VVT ZNWV en Icare thuiszorg waren de eerste organisaties die de nieuwe overeenkomst tekenden. Andere VGZ, thuiszorg en vrijwillige inzet Palliatieve zorg thuis VPTZ waren aanwezig. In totaal hebben 22 organisaties de samenwerkingsovereenkomst getekend.

Netwerk palliatieve zorg

Palliatieve zorg is alles wat gedaan kan worden als je ongeneeslijk ziek bent. In het netwerk palliatieve zorg Noordwest Veluwe werken organisaties samen om de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren en de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg in de regio verbeteren. Het gebied van het netwerk beslaat Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Oldebroek. Voor de komende jaren is het van belang dat zorgprofessionals in de regio elkaar kennen, de krachten bundelen, leren met én van elkaar en samen rond de patiënt en naasten staan. Bewustwording van de burger dat die al vroegtijdig zal nadenken over het feit dat het leven eindig is, zal blijvend op de agenda staan. 

De netwerkcoördinator Willemien Schep is het aanspreekpunt van het Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest Veluwe. w.schep@willemholtrophospice.nl 

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst.
Bovenste rij vlnr: Hendrik de Vries (Stichting Palliatieve Zorg Veluwe), Leonie Boven (Ziekenhuis St. Jansdal), Mariëlle Bothof (Huisartsen Medicamus)
Onderste rij vlnr: René Roelofs (HEST), Gerda van de Geer (RST zorgverleners), Gia Wallinga (Icare), Bert Brouwer (Careander)