Ondertekening Geluksakkoord

Geluk voorop in Harderwijk

Harderwijk heeft de ambitie om alle inwoners tot hun recht te laten komen als mens in de samenleving en het welbevinden van de inwoners centraal te stellen. Deze ambitie werd op 3 maart kracht bijgezet doordat tal van organisaties uit Harderwijk een “Geluksakkoord” hebben ondertekend. Denise Seelen ondertekende het geluksakkoord namens GezondVeluwe. 

Preventie voor zijn

In dit geluksakkoord spreken partijen af dat de start van hun denken, doen en beleid de hele mens is en niet de problemen die er spelen. Zo wil Harderwijk de preventie voor zijn. Dit wil niet zeggen dat eventuele problemen niet worden onderkend. Problemen worden wel degelijk aangepakt en de nodige ondersteuning wordt gefaciliteerd. Hierbij wordt zo goed mogelijk aangesloten op het gewone leven.

Geluksgericht werken

De principes van ‘geluksgericht werken’ zijn toe te passen op alle beleid- en levensterreinen. Dat is dan ook waar Harderwijk naar streeft. Zodat een infrastructuur wordt gecreëerd die het welbevinden van mens en organisaties  en het goed functioneren van de samenleving  mogelijk maakt. Het geluksakkoord is een levend document dat onder andere is ondertekend door gemeente Harderwijk, ZorgDat, Praktijkhuis / Ixta Noa, Vluchtelingenwerk, Inclusief in de buurt.