Netwerk Dementie Noordwest-Veluwe

Een terug- en vooruitblik op Netwerk Dementie Noordwest-Veluwe

Het einde van het jaar nadert. Tijd om terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar 2022. Wat heeft Netwerk Dementie Noordwest-Veluwe allemaal bereikt en wat zijn de plannen voor 2022?

Terugblik 2021

  • Samen met het netwerk palliatieve zorg en de werkgroep Behandelgrenzen van het St Jansdal is een project gestart rondom ACP, vroegtijdige zorgplanning. De casemanagers dementie en de POH’s zijn in een deskundigheidsbevordering meegenomen in het hoe en wat rondom de gesprekken over het levenseinde.
  • De aansturing van het netwerk is aangepast. Marije de Greef en Silvia Kuipers hebben afscheid genomen als coördinator. Tineke van den Berg heeft een nieuwe collega gekregen: Wendela Erbrink. Zij is aangesteld als netwerkregisseur om het reilen en zeilen van het netwerk dementie onder de loep te nemen en beter te positioneren in de regio.
  • Tineke en Wendela zijn samen het aanmeldpunt voor casemanagement dementie in die gevallen dat er geen voorkeur voor een zorgorganisatie is. De samenwerking met de poli geriatrie is verstevigd. Er is een nieuw aanmeldformulier in gebruik genomen, dat ook naar alle huisartsen is gestuurd.
  • Diverse digitale bijeenkomsten hebben plaatsgevonden, waaronder Alzheimercafés en webinars.
  • Er zijn werkafspraken gemaakt om de samenwerking tussen welzijn en casemanagement beter vorm te geven.

Vooruitblik 2022

  • Het ACP-project zal een vervolg krijgen en de methodiek wordt geïmplementeerd binnen de groep casemanagers.
  • We gaan de focus leggen op het verstrekken van informatie en het genereren van bekendheid over casemanagement dementie en andere vormen van hulp bij dementie. Hiervoor komt er o.a. een nieuwe website.
  • Om het netwerk beter en duidelijker te positioneren wordt een stuurgroep opgericht. In de stuurgroep zal het gaan over de visie op en het beleid rondom dementiezorg en -ondersteuning in onze regio.
  • De overgang van thuis met dementie naar opname in het verpleeghuis zal onderwerp van verbetering worden.
  • In de deskundigheidsbevordering van de casemanagers zal er bijzondere aandacht zijn voor jonge mensen met dementie en migranten met dementie.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Wendela Erbrink via WErbrink@woonzorgflevoland.nl.