Mijlpaal bereikt

Pilot acute ongeplande wijkverpleging start 1 december

In het maandbericht van september was te lezen dat voor het project Coördinatie Acute Ongeplande Wijkverpleging een pilot in Harderwijk van start zou gaan. Vorige week bereikten we een mooie mijlpaal waardoor de pilot op 1 december echt kan starten. Lees er meer over in dit bericht.

Pilot

Om het geheugen op te frissen gaan we eerst even terug naar wat we tijdens de pilot gaan doen. In de pilot nemen de aanbieders van wijkverpleging in Harderwijk gezamenlijk de verantwoordelijkheid om binnen 24 uur na verwijzing wijkverpleging in te zetten bij mensen waar dat acuut noodzakelijk is, zodat escalatie en opname kunnen worden voorkomen. Alle verwijzingen voor acute, ongeplande thuiszorg verlopen van maandag tot en met vrijdag 8.30 tot 22.00 uur via het Veluws Ouderen Servicepunt (VOS).

Mijlpaal

Vorige week behaalden we in dit project een mooie mijlpaal: met alle zes de aanbieders van wijkverpleging in Harderwijk en met de verwijzers (huisartsen, SEH artsen in het St Jansdal en de Spoedpost) hebben we overeenstemming bereikt over de werkwijze en ieders rol daarin. Dus de pilot kan nu echt van start. De pilot loopt van 1 december tot 1 maart. Inmiddels zijn de verwijzers geïnformeerd en op zeer korte termijn wordt de samenwerkingsovereenkomst getekend.

Meer informatie

De projectleiding is in handen van Hieke van Haarst van Raedelijn. Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Hieke via hvhaarst@raedelijn.nl.