Pilot

Pilot digitaal MDO voor thuiswonende kwetsbare ouderen

Je oude dag zo lang mogelijk in je eigen vertrouwde omgeving doorbrengen. Dat is iets wat we met het digitale MDO willen bereiken. In deze nieuwe overlegvorm bespreekt de huisarts met de geriater, specialist ouderengeneeskunde en ziekenhuisapotheker de problematiek rondom kwetsbare ouderen. Dit heeft grote meerwaarde als de oudere niet naar het ziekenhuis kan of wil, of bij ouderen die veel medicatie voorgeschreven hebben gekregen door verschillende specialisten. Lees hieronder meer over de pilot ‘Transmuraal Overleg Kwetsbare ouderen’ (TOK) die voor deze nieuwe overleg mogelijkheid is gestart.

Doelen

Met het digitale MDO willen we de samenwerking tussen de eerste- en tweedelijns zorg verbeteren en het (medisch) beleid rondom thuiswonende kwetsbare ouderen beter afstemmen en verbeteren. Het uiteindelijke doel: ouderen wonen zo lang mogelijk thuis en onnodige (ziekenhuis)opnames of andere interventies worden zoveel mogelijk voorkomen.

Er is ook een aantal subdoelen geformuleerd: er wordt tijdig gesproken over behandelgrenzen, voorkomen van onnodig onderzoek, betere afstemming van beleid tussen meerdere specialisten en de huisarts, en het komen tot rationeel medicatiegebruik.

Opzet en werkwijze

De zorgprofessionals die deelnemen aan de pilot zijn: huisarts, specialist ouderengeneeskunde, klinisch geriater, ziekenhuisapotheker, en op indicatie: POH ouderen, wijkverpleegkundige of casemanager dementie. Het digitaal MDO vindt plaats via een videoverbinding en duurt maximaal een half uur per patiënt. Iedere week, afwisselend woensdag en donderdag van 16.00 tot 17.30 uur, is er plaats voor maximaal 3 patiënten.

De huisarts meldt zich via een vast format in Zorgdomein onder Geriatrie aan voor een digitaal MDO. Vervolgens bereiden de geriater en ziekenhuisapotheker het MDO voor en overleggen zij, zo nodig, met andere betrokken medisch specialisten in het ziekenhuis. Zij hebben inzage in de medicatie via LSP. In het digitaal MDO bespreekt de huisarts direct met de geriater, SO en apotheker de problematiek betreffende de kwetsbare oudere. Het verslag van het MDO wordt vastgelegd in Epic en per brief teruggekoppeld aan de huisarts.

Onderwerpen in MDO

In het MDO kunnen veel onderwerpen worden ingebracht. Zoals onbegrepen achteruitgang van de patiënt, vragen over medicatie en vragen rondom levenseinde, palliatief beleid en euthanasie. Benieuwd naar alle onderwerpen? Je bekijkt ze hieronder.

Vervolg

Na 6 maanden wordt het nut en de meerwaarde van de pilot op een aantal vaste onderdelen geëvalueerd. De voortgang van de pilot is ook afhankelijk van financiering. 

Meer weten? Neem dan contact op met Anouk Bettman via a.bettman@medicamus.nl.