Resultaten

Advies “Dokteren in tijden van Corona” naar VWS

De COVID-19-crisis vraagt erg veel van zorgprofessionals. Tegelijkertijd zijn de kennis en ervaring die we in tijden van crisis opdoen van grote waarde voor de toekomst. Daarom wisselden artsen tijdens een bijeenkomst “Dokteren in tijden van Corona” uit wat wel en wat niet goed liep tijdens de COVID-19 pandemie. De resultaten van deze bijeenkomst zijn, samen met de resultaten uit andere regio’s, gebundeld en in de vorm van een advies aangeboden aan de vaste kamercommissie van het ministerie van VWS. Lees hier het volledige advies.

Bijeenkomst

De bijeenkomst voor onze regio vond afgelopen voorjaar plaats. De bijeenkomsten in de verschillende regio’s werden georganiseerd door Optimale zorg- Dappere Dokters in samenwerking de KNMG-districten. Tijdens de bijeenkomst wisselden artsen rondom een aantal thema’s hun kennis en ervaringen uit met als doel dit te vertalen naar structurele verbeteringen voor optimalisering van zorg. Op de volgende thema’s wisselden ze hun kennis en ervaringen uit:

– inhoud van het werk
– dagelijkse nabijheid
– organisatie van de dagelijkse praktijk
– samenwerken, coördinatie en regie in de regio.