Pilot van start

Pilot voor ongeplande spoedzorg van start

Onlangs is het project Coördinatie Acute Ongeplande Wijkverpleging gestart. En er is goed nieuws: het opgestelde plan is goedgekeurd en binnenkort kan er een pilot in Harderwijk van start gaan. Je leest er meer over in dit bericht.

Het project

Het doel van het project Coördinatie Acute Ongeplande Wijkverpleging in de regio Noordwest Veluwe  is:

  • het proces van de aanvraag en afhandeling van acute, ongeplande wijkverpleging verbeteren;
  • in dit proces de efficiency verbeteren;
  • de beschikbare capaciteit van de wijkverpleging beter benutten.

Een initiatiefgroep in de regio heeft hiervoor een plan opgesteld. In deze initiatiefgroep zitten aanbieders van wijkverpleging en de verwijzers van de acute, ongeplande zorg, zoals huisartsen, huisartsenpost en de SEH van het ziekenhuis. Het plan is in de Kerngroep Ouderen & Palliatieve zorg goedgekeurd.

Pilot in Harderwijk

Nu het plan is goedgekeurd kan binnenkort een pilotproject in Harderwijk van start gaan. Hierbij verlopen alle verwijzingen voor acute, ongeplande thuiszorg van maandag tot en met vrijdag 8.30 tot 22.00 uur via het Veluws Ouderen Servicepunt (VOS). Zij hebben deze coördinatiefunctie ook voor Eerstelijnsverblijf en crisisopname in de regio. De aanbieders van wijkverpleging in Harderwijk nemen in deze pilot gezamenlijk de verantwoordelijkheid om binnen 24 uur na de verwijzing wijkverpleging in te zetten bij de mensen waar dat acuut noodzakelijk is, zodat escalatie en opname kunnen worden voorkomen.

Voordat er kan worden gestart met de pilot moeten er samenwerkingsafspraken worden gemaakt en veranderde werkwijzen worden opgesteld. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt.

Vervolg

De resultaten worden gemonitord en op basis daarvan volgt een voorstel hoe dit verder in de regio kan worden uitgerold. De projectleiding is in handen van Raedelijn.