Project gestart

Vroegtijdig spreken over levenseinde bij dementie

Het levenseinde, voor velen is dit een zwaar onderwerp waar niet gemakkelijk over gepraat wordt. Toch is het aan te raden om hierover na te denken en dit te bespreken met de mensen om u heen. Voor iemand met dementie is het extra belangrijk om dit gesprek op tijd te voeren, want er komt een moment dat dit niet meer lukt. Het netwerk Palliatieve Zorg en het netwerk Dementie Noordwest-Veluwe zijn een project gestart om mensen met dementie en hun naasten hierbij te helpen.

Het project

Het doel van het project is om mensen met dementie en hun naasten vroegtijdig te laten nadenken en het gesprek te laten voeren over wat zij belangrijk vinden in het leven en de laatste levensfase. Het is belangrijk om de wensen en behoeften vast te leggen voordat degene met dementie dit zelf niet meer kan vertellen. Hierdoor kan de hulpverlening recht kan doen aan de wensen en behoeften van de persoon met dementie. Dit project wil stimuleren dat alle 3.270 mensen met dementie op de Noord-Veluwe vroegtijdig met naasten en zorgverleners in gesprek gaan over het levenseinde.

Onderdelen van het plan:

  • Casemanagers dementie worden extra opgeleid in het voeren van het gesprek over de laatste levensfase, waarin de huidige en toekomstige levensdoelen aan bod komen en welke zorg en ondersteuning daar nu en in de toekomst bij past.
  • Er wordt een onderzoek uitgevoerd bij naasten over het belang van het vroegtijdige gesprek.
  • De gesprekswijzer wordt geadviseerd om te gebruiken in de gespreksvoering en gebruikt als een overdrachtsformulier na verpleeghuisopname, als dat nodig is.
  • Er wordt aandacht gevraagd voor het onderwerp binnen de Alzheimer Café’s. Dit project is onderdeel van de werkgroep transmurale behandelgrenzen van GezondVeluwe.

Het belang

In de Zorgstandaard Dementie en het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg staat het belang van een proactieve benadering bij dementie ook beschreven. Ook de corona-pandemie heeft laten zien dat het wenselijk is om een proactieve zorgplanning op basis van de voorkeuren van patiënten te hebben. Bij een plotselinge crisis is het gemakkelijker om op een eerder gevoerd gesprek terug te komen dan om het onderwerp voor het eerst aan te moeten snijden. Interdisciplinaire samenwerking is hierbij cruciaal.

Projectleiding

Tineke van de Berg, netwerkcoördinator bij Netwerk Dementie, begeleidt het project samen met Willemien Schep, netwerkcoördinator bij netwerk palliatieve zorg. Lars Luijkx van Raedelijn ondersteunt het project vanuit GezondVeluwe. U kunt hen bereiken via: