Aanbevelingen werkconferentie

Zorg in de Covid-19-crisis

De Covid-19-crisis houdt de zorg nog altijd bezig. Tegelijkertijd leren we tijdens deze crisis veel en is al deze kennis en ervaring waardevol voor de toekomst. Hoe kunnen we al deze kennis en ervaring vertalen naar structurele verbeteringen voor optimalisering van zorg?

Op 22 april jl. vond een werkconferentie voor artsen plaats die geheel in het teken stond van de Covid-19 epidemie. Deze conferentie was georganiseerd door de KNMG in samenwerking met Gezond Veluwe. In totaal namen 23 artsen hieraan deel. Zij gingen in 3 groepen met elkaar in gesprek.

Waardevolle inzichten

Uit deze gesprekken kwamen nuttige inzichten. Een aantal aanbevelingen die hieruit zijn geformuleerd luiden als volgt:

  • “Medisch leiderschap: geef de professional de ruimte”. Er moeten protocollen en draaiboeken komen voor toekomstige pandemieën en crises. Artsen moeten een grote rol krijgen in het opstellen hiervan.
  • Artsen kunnen het beste bepalen wat zinnige zorg is. Dit betekent ook dat je gemotiveerd mag afwijken van de richtlijnen.
  • Maatregelen ter voorkoming van infectie moeten een rol blijven spelen. Denk aan het gebruik van mondkapjes, het hoesten in de elleboog, minder volle wachtkamers en minder handen schudden. Deze epidemie zal namelijk niet de laatste zijn. Mogelijk kunnen we leren van andere landen, waar epidemieën meer onderdeel zijn van de dagelijkse praktijk.
  • Er moet in de opleiding meer aandacht komen voor de publieke gezondheidszorg, epidemieën en crisismanagement. Ook moet er meer aandacht komen voor preventie en leefstijl.
  • Artsen moeten de verantwoordelijkheid nemen als het gaat om communicatie naar patiënten en mantelzorgers van wat kan en wat niet kan binnen de geneeskunde.
  • Het is belangrijk dat eerste en tweede lijn elkaar makkelijk kunnen vinden. Daardoor kunnen in geval van een crisis – maar ook zonder crisis – beslissingen sneller genomen worden. Ook wordt er gedacht aan transmurale digitale MDO’s.

Het vervolg

De aanbevelingen worden meegenomen in een nationale bijeenkomst. Daar worden vervolgens landelijke aanbevelingen geformuleerd. Dit doen ze naar aanleiding van alle werkconferenties die in het land zijn georganiseerd.