Samenwerking

Samenwerking GGZ en sociaal domein in Oldebroek

GGZ Centraal en Sociaal team Oldebroek gaan samenwerken rondom de cliënt met psychische kwetsbaarheden.

De juiste hulp

Een inwoner die (psychisch) niet lekker in zijn vel zit, van wat voor ernst dan ook, heeft regelmatig op verschillende leefgebieden hulp of ondersteuning nodig. Om die hulp goed en gezamenlijk te kunnen bieden gaan in Oldebroek de gemeente en GGZ Centraal nauwer samenwerken.   

Het goede voorbeeld

Voor een periode van 3 maanden zal een medewerker van het FACT-team van GGZ Centraal worden gedetacheerd naar het Sociaal Team van Oldebroek. Dit idee is ontstaan na het succesvolle voorbeeld van Ermelo, waar een vergelijkbare samenwerking na een testfase voor 2 jaar is verlengd.