Dashboard

Meerwaarde van dashboard GezondVeluwe in Covid tijd

Vanaf de start van GezondVeluwe in 2015 is informatiemanagement en monitoring integraal onderdeel van de aanpak en het netwerk. Het doel: zowel inspiratie als het goede gesprek voeren o.b.v. een aantal indicatoren op de pijlers gezondheid, kwaliteit, kosten en werkplezier. Afgelopen jaar hebben wij per kwartaal de inzichten in het dashboard vertaald naar de impact van Covid op de zorg en ondersteuning. Wat bieden de cijfers tot en met het eerste kwartaal 2021 voor inzichten?

Inzichten voor coalities

Voor alle coalities (ouderenzorg, JGGZ en EPA) is de impact van Covid zichtbaar in het dashboard. Binnen de Jeugd GGZ is in de Covid periode het aantal actieve pilots, geziene kinderen en gesprekken toegenomen. En het aantal en de ernst van de hulpvragen is weer ongeveer op niveau van pre-Covid. Voor de EPA doelgroep volgen wij de E33 (politiemeldingen voor personen met verward gedrag) en het aantal crisismeldingen vanuit GGZ centraal. Hier zagen wij het aantal crisismeldingen in eerste golf toenemen terwijl het nu in de tweede en derde golf stabiel en weer op niveau van pre-Covid is.

Inzoomen op ouderenzorg

Als wij inzoomen op de uitkomstindicatoren in de ouderenzorg in de periode 2020 tot en met eerste kwartaal 2021 zagen wij vooral een trendbreuk tussen het eerste en tweede kwartaal van 2020. In de eerste ‘Covid golf’ namen alle indicatoren met uitzondering van HAP bezoeken af. In de tweede en derde golf was het effect op de indicatoren minder groot.

In de overgang van het vierde kwartaal 2020 naar het eerste kwartaal 2021 is – na eerdere afname – een stijging zichtbaar in verwijzingen naar de tweede lijn. Dit is conform de landelijke trend. Het aantal bezoeken aan de SEH en HAP ligt daarentegen nog onder niveau van voor Covid. Zie hieronder:

In de expertgroep spreken wij over de verschillen die er per gemeente en praktijk zijn. Ook duiden wij de oorzaken en de impact die dit heeft op de zorg en ondersteuning voor de ouderen voor de komende maanden.

Het vervolg

Er is afgelopen jaar structureel terugkoppeling gegeven over de highlights uit het dashboard op zowel regie-, kern- als expert/werkgroep niveau. Dit continueren wij in 2021. Ervaring is dat de inzichten helpen om domeinoverstijgend het goede gesprek te voeren over de impact van Covid op de zorg en ondersteuning.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Mark Callaars via mcallaars@raedelijn.nl. Zie ook https://diadashboard.nl/nwv/programma-noord-west-veluwe

Gezond Veluwe maakt gebruik van cookies.

We gebruiken noodzakelijke cookies om onze website goed te laten werken. Met jouw toestemming plaatsen wij statistische cookies die worden gebruikt om de website te testen en te verbeteren. Als je marketingcookies accepteert delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Geef hieronder aan welke categorie cookies we mogen plaatsen.

Lees meer

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Lees meer

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Lees meer

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.