Samenwerking

Een samenwerking met de GGD

Begin maart sloot Jacqueline Baardman, directeur publieke gezondheid van de GGD Noord- en Oost Gelderland, aan bij een vergadering van de Bestuurlijke Regiegroep GezondVeluwe. Naast acute onderwerpen zoals de Covid-19 pandemie werd er ook gesproken over de ambitie van GezondVeluwe en de mogelijke bijdrage van de GGD aan die ambitie.

Raakvlakken

De conclusie van dit overleg? Er zijn veel raakvlakken tussen de thema’s waar GezondVeluwe mee bezig is en waar ook de GGD zich op richt. Thema’s waar de GGD zich op richt zijn: preventie, jeugd, weerbaarheid & veerkracht en ouderen. Ook de leefstijlaspecten vormen een speerpunt van de GGD: bewegen, roken, alcohol en voeding.

Hoe verder?

Vanwege diverse raakvlakken is afgesproken dat Jacqueline Baardman de Bestuurlijke Vergaderingen van GezondVeluwe vanaf heden bijwoont. Eind dit jaar wordt bekeken of het wenselijk is om de samenwerking structureel voort te zetten en zo ja, in welke vorm. Daarop vooruitlopend onderzoeken we alvast of er mogelijkheden zijn om data die de GGD verzamelt te koppelen aan de informatie in het dashboard van GezondVeluwe.