Proeftuin

Inwoners ervaringen in Putten

We deelden al eerder een bericht over een Puttense netwerkbijeenkomst met professionals rondom mensen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen (EPA). Op 11 maart 2021 vond de tweede bijeenkomst plaats, waarin nader kennis is gemaakt en duidelijk werd dat er onderling al een aantal nieuwe werkafspraken zijn gemaakt.

Positieve gezondheid

Een belangrijke conclusie was dat men vond dat we niet over deze inwoners zouden moeten praten, maar met ze. Om daar invulling aan te geven gaan de professionals ervaringen van hun cliënten ophalen. Daarvoor gaan ze met hen in gesprek aan de hand van het spinnenweb van Positieve Gezondheid en verzamelen we deze verhalen middels een korte online vragenlijst. Op deze manier kunnen we het aanbod in Putten dadelijk zo passend mogelijk maken voor de inwoners. We zijn benieuwd naar de reacties!

Neem voor meer informatie contact op met David van Kerkhof, dvkerkhof@raedelijn.nl.