Acute ongeplande thuiszorg

Coördineren van aanvragen

De Kerngroep Ouderen&Palliatieve Zorg heeft het initiatief genomen om te gaan verkennen hoe de inzet van acute, ongeplande thuiszorg beter kan worden gecoördineerd. Verwijzers, zoals huisartsen, Huisartsenpost en specialisten/transferafdeling in het ziekenhuis,ervaren de meerwaarde van één centraal (coördinatie)punt, waar vragen worden opgepakt en gezocht wordt naar de beste oplossing voor de patiënt/cliënt, zeker in tijden van crisis en ondercapaciteit. Voor eerstelijns verblijf opnames bestaat sinds 2019 een centraal coördinatiepunt, het Veluws Ouderen Service Punt (VOS).

Initiatiefgroepje

De Kerngroep heeft een initiatiefgroepje benoemd dat gaat onderzoeken of ook voor acute, ongeplande thuiszorg aanvragen regionale coördinatie mogelijk is. Doel van het project is om het proces van aanvraag en afhandeling van acute, ongeplande thuiszorg in de regio Noordwest Veluwe te verbeteren, efficiencyverbetering in dit proces te realiseren en de beschikbare capaciteit in de regio beter te benutten. Raedelijn levert de projectleider voor dit project.

Het plan

De initiatiefgroep gaat met thuiszorgaanbieders en verwijzers in de regio inventariseren waar knelpunten liggen in de huidige werkwijze en wat de wensen, behoeften en randvoorwaarden zijn voor regionale coördinatie. En stelt vervolgens een plan op met de werkwijze, samenwerkingsafspraken en hoe we dit gaan realiseren.

Het Plan van Aanpak is goedgekeurd in de laatste Kerngroep vergadering en de initiatiefgroep is gestart.