Wisseling van de wacht

Project pilots Jeugd

Per 25 januari neemt David van Kerkhof de projectleidersrol van Simone Boer over voor de pilots Jeugd. Simone neemt afscheid van Raedelijn (en GezondVeluwe) in verband met een nieuwe baan. Vanaf de start was ze betrokken bij het opzetten van de pilots Jeugd op de Noord-Veluwe. Inmiddels zijn er 10 pilots met een CJG-medewerker of een Specialistische Ondersteuner Huisarts (SOH, een GZ-psycholoog of orthopedagoog) in de huisartsenpraktijk. De eerste resultaten laten zien dat de pilots bijdragen aan betere triage en screeningsdiagnostiek, het meeste passende aanbod (Juiste zorg op de Juiste plek) en laagdrempelige hulp voor jeugdigen met GGZ-(gerelateerde) problemen.

Komend voorjaar zal in het teken staan van de eindevaluatie van een tweejarige pilotperiode. De project- en kerngroep van de pilots Jeugd werken met de pilotmedewerkers toe naar een goede inbedding in de reguliere werkwijze. Hier zijn verschillende scenario’s denkbaar voor, zoals doorgaan op dezelfde weg of in iets aangepaste vorm. ‘Stoppen’ lijkt vooralsnog bij geen enkele pilot aan de orde. David van Kerkhof was al nauw betrokken bij de projectgroep en het informatiemanagement van de pilots, dus Simone geeft het stokje met alle vertrouwen aan hem over. Simone: “Ik wens alle pilotmedewerkers, huisartsen, GGZ-aanbieders, CJG-teams en gemeentelijke beleidsadviseurs het beste toe. Met elkaar betekenen jullie veel voor kinderen, jongeren en opvoeders die met een GGZ-(gerelateerde) vraag bij de huisartsenpraktijken aankloppen!”