Dementie

Vroegtijdig in gesprek over de laatste levensfase

Voor iedereen (niet alleen ouderen) is het aan te raden om na te denken over wensen in je laatste levensfase en dit te bespreken met je naasten. Als je dementie hebt, is het extra belangrijk om dit tijdig te doen. Er gaat een moment komen dat dit niet meer goed lukt. Uit een pilot in de gemeente Zeist blijkt hoe belangrijk het is als deze gesprekken op tijd gevoerd worden.

Meer aandacht voor mensen met dementie

Het is belangrijk dat mensen met dementie meebeslissen over hun toekomstige zorg. Deze gesprekken vinden echter niet altijd vanzelfsprekend plaats: mensen gaan niet vaak zelf het gesprek aan. Of ze zijn in een verder gevorderd stadium van dementie voordat professionele hulp betrokken raakt. Soms heerst er schroom onder professionals of wordt informatie niet uitgewisseld door een beperkte samenwerking. Vaak is bij nieuwe bewoners in verpleeghuizen weinig tot geen informatie bekend over wensen met betrekking tot de laatste levensfase.

In 2021 meer aandacht voor ‘het goede gesprek’

Geïnspireerd door de pilot in Zeist starten het Netwerk Dementie en het Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest-Veluwe binnen GezondVeluwe hier een traject voor. Ze willen werken aan de volgende drie onderdelen:

  • Actielijn 1: Bewustwording van mensen met dementie en hun naasten
  • Actielijn 2: Deskundigheidsbevordering van professionals
  • Actielijn 3: Samenwerking tussen mensen met dementie, naasten en professionals onderling

Een oriëntatiefase op de Noord-Veluwe, van januari tot maart, bepaalt de precieze activiteiten per actielijn. Deze oriëntatie willen we doen met ‘het hele systeem’: mensen met (beginnende) dementie en hun naasten, betrokken zorgprofessionals en andere betrokkenen. Denk aan huisartsen, POH’s-ouderen, casemanagers dementie, wijkverpleegkundigen, geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, geestelijk verzorgers, voorlichters, welzijnsmedewerkers, en religieuze functionarissen.

Voel jij je aangesproken en denk je graag mee over dit onderwerp?

Mail dan naar Simone Boer (projectleider): sboer@raedelijn.nl of neem contact op met de netwerkcoördinatoren Tineke van de Berg (t.vandenberg@icare.nl), Silvia Kuipers (s.kuipers@ggzcentraal.nl) en Willemien Schep (w.schep@willemholtrophospice.nl)

Via het maandbericht houden we jullie op de hoogte van de voortgang van het project.