Project Harderwijk

Afsluiting 2020: Parkinson

Het jaar 2020 is bijna voorbij en dat geeft ons een mooi moment om terug te blikken op het afgelopen jaar. Wat hebben we gedaan in 2020 en wat zijn de mooiste ontwikkelingen binnen het thema Parkinson? Adviseur David van Kerkhof blikt terug op 2020 én deelt de plannen voor 2021!

Het jaar 2020

Op 1 november 2020 is de Parkinson-pilot Harderwijk gestart. In dit project kunnen patiënten in Harderwijk nu gebruik maken van (1) een casemanager en (2) het online communicatieplatform OZO Verbindzorg. Patiënten weten hierdoor beter bij wie zij met hun vragen terecht kunnen en zorgverleners kunnen makkelijker met elkaar overleggen. In 2020 is door de projectgroep en twee werkgroepen hard gewerkt om deze pilot voor te bereiden.

Vooruitblik

In 2021 gaan we de resultaten monitoren op twee dimensies: de patiëntervaringen en de ervaringen van professionals. Wat de professionals betreft gaan we kijken naar a) hoe goed professionals elkaar kennen, b) hoe goed ze op de hoogte zijn over hun patiënten, c) hoe ze hun beslissingen beoordelen en d) hun werktevredenheid. Aan de patiënten vragen we straks 1) hoe ze de kwaliteit van zorg ervaren, 2) hoe ze hun eigen regie ervaren en 3) hoe ze hun gezondheid ervaren.