Impact Covid-19

Afsluiting 2020: Ouderenzorg

Het jaar 2020 is bijna voorbij en dat geeft ons een mooi moment om terug te blikken op het afgelopen jaar. Wat hebben we gedaan in 2020 en wat zijn de mooiste ontwikkelingen binnen het thema Ouderenzorg? Een aantal leden van de projectgroep ouderenzorg blikt terug op een actief jaar. Daarnaast kijken we ook vooruit en delen wij de plannen voor 2021 met jullie!

Het jaar 2020

De Covid-19 epidemie heeft invloed gehad op de ouderenzorg projecten binnen GezondVeluwe. Het voordeel van de bestaande samenwerking was dat er snel in actie kon worden gekomen. Concreet betekende dit dat er rondom terminale zorg direct afstemming heeft plaatsgevonden in welk hospice de Covid-19 patiënten konden worden opgenomen. Hierdoor konden de andere hospices de niet besmette mensen blijven opvangen. Ook de inzet van zorgverleners is onderling afgestemd.
Verder is er een Covid routekaart gepubliceerd, specifiek voor patiënten in de palliatief terminale fase.

Expertgoep Ouderen
De expertgroep Ouderen heeft zich afgelopen jaar gebogen over Advance Care Planning bij kwetsbare ouderen. Dit werd heel actueel tijdens de Covid-19 epidemie. Ook heeft de expertgroep beschreven hoe er in de regio wordt samengewerkt (werkwijze) op het gebied van ouderen. Dit document wordt volgend jaar in breder verband in de regio besproken.
Tijdens de Covid epidemie is volop gebruik gemaakt van OZO Verbindzorg, zowel voor de communicatie met de ouderen en mantelzorger als voor de communicatie tussen zorgverleners. Ook de MDO’s hebben digitaal plaatsgevonden in plaats van fysiek in de huisartsenpraktijk. Deze digitale
MDO’s bevallen goed. in 2021 wordt gekeken naar een financiering hiervoor.

VOS
Het Veluws Ouderen Servicepunt heeft zijn nut ook weer bewezen tijdens de Covid-19 epidemie. Patiënten konden snel worden verwezen naar de juiste plek voor revalidatie of langdurige zorg. De uitbreidingsplannen van het VOS zijn enigszins vertraagd.

Vooruitblik

Vanaf 2021 gaan we hier voortvarend mee aan de slag. Dit betekent dat als eerste de wijkverpleging zal worden meegenomen in het VOS. Er wordt een projectteam gevormd die dit gaat oppakken. Daarnaast gaan we in 2021 ook aan de slag met de website van het dementienetwerk. Deze zal meer in lijn komen te staan met de website van GezondVeluwe.
Tot slot zullen we in 2021 een brede bijeenkomst beleggen voor beleidsmakers van de organisaties
die werkzaam zijn op het gebied van de ouderenzorg op de Noord West Veluwe.