Een actief jaar

Afsluiting 2020: Oncologie

Het jaar 2020 is bijna voorbij en dat geeft ons een mooi moment om terug te blikken op het afgelopen jaar. Wat hebben we gedaan in 2020 en wat zijn de mooiste ontwikkelingen binnen het thema Oncologie? Een aantal leden van de projectgroep Oncologie blikt terug op een actief jaar. Daarnaast kijken we ook vooruit en delen wij de plannen voor 2021 met jullie!

Het jaar 2020

Time-out gesprek
Huisarts Henriette van Waaij: “Na diagnose en het gesprek met de specialist wordt de patiënt uitgenodigd om bij de huisarts een Time out-consult te plannen. Dit gesprek geeft ruimte om na te denken over de behandeling, de gevolgen en de wensen die de patiënt daarin heeft. De rol van de huisarts verschuift van volgend en steunend naar versterken en actief een rol kunnen spelen. Het komt neer op empowerment van de patiënt: je mag keuzes maken, het is jouw leven, jij hebt regie.”

Vernieuwde website
Oncologisch fysiotherapeut 1ste lijn Wouter Hoelen: “De website van ons regionale Oncologienetwerk is vernieuwd. Oncoinbalans.nl biedt mensen met kanker en professionals inzicht in welke zorg en ondersteuning in de regio mogelijk is.”

TCC Beter Samen-app
Oncologisch fysiotherapeut 2e lijn Marloes Boontje: “De TCC Beter Samen-app is nu aangevuld met het thema ‘oncologie’. De bij oncologische nazorg betrokken professionals kunnen elkaar vinden via het smoelenboek. Ook vinden ze er de meest recente werkafspraken.”

0-meting
Screeningsconsulent (na)zorg in het ziekenhuis Debby van Dijk: “In het ziekenhuis vergroten we de aandacht voor (na)zorg bij oncologiepatiënten. Binnen het zorgpad hematologie zijn professionals hiervoor geschoold. Mensen met darmkanker krijgen na de diagnose een 0-meting om hun fitheid te bepalen. Patienten beoordelen dit positief en teeds meer patiënten worden naar mij verwezen.”

Vooruitblik

Projectleiders Edith de la Fuente en Linda van de Poll: “In begin 2021 organiseren we een netwerkbijeenkomst voor professionals. Om elkaar als professionals in de regio nog beter te leren kennen en ideeën op te halen voor het vervolg. Verder werkt de projectgroep door aan het verbeteren van de oncologische (na)zorg voor mensen die kanker hebben (gehad). We gaan hierover periodiek in gesprek met een klankbordgroep van 6 ervaringsdeskundigen. Zo ontwikkelen een multidisciplinair scholingsaanbod over psychosociale zorg. Binnenkort brengt MedMij gegevensuitwisseling tot stand  waarmee een groep patiënten in een eigen EPD alle professionals journaals kunnen bijhouden. Dit gebeurt op initiatief van het oncologienetwerk ‘Onco in Balans’. Ook verkennen we hoe we de formele en informele (na)zorg kunnen versterken.