Een succesvol jaar

Afsluiting 2020: JGGZ

Het jaar 2020 is bijna voorbij en dat geeft ons een mooi moment om terug te blikken op het afgelopen jaar. Wat hebben we gedaan in 2020 en wat zijn de mooiste ontwikkelingen binnen het thema JGGZ? Een aantal leden van de projectgroep blikt terug op een actief jaar. Daarnaast kijken we ook vooruit en delen wij de plannen voor 2021 met jullie!

2020

2020 stond voor iedereen in het teken van corona. Ook de pilotmedewerkers Jeugd werden op de proef gesteld: ‘Hoe kunnen we vanuit de huisartspraktijken klaar blijven staan voor kinderen en jongeren met GGZ-(gerelateerde) problematiek?’. We spraken eerder dit jaar al
van een groot aanpassingsvermogen wat zichtbaar werd. En ondanks corona, zijn in 2020 maar liefst vier nieuwe pilots gestart in Nunspeet, Putten en Wezep.
Daarnaast werd een duidelijke meerwaarde concreet in de 1-meting van de pilots: kinderen, jongeren (en opvoeders) geven gemiddeld een 8,1 aan de gesprekken met de pilotmedewerkers bij de huisartsenpraktijken. Eén van de opvoeders gaf in de enquête aan: ‘Wat we goed vonden aan de hulp? Het was adequaat, inlevend en snel.’ Sinds de start van de pilots in 2019 zijn er ruim 400 kinderen geholpen in de pilots.

Vooruitblik

Het succes van de pilots willen we voortzetten. In het nieuwe jaar zal de focus liggen om van de pilots een reguliere werkwijze te maken. Wat is voor de samenwerking met de huisartsenpraktijken en lokale CJG-teams nodig om dit goed in te bedden? Hoe sluit het aan op het gemeentelijke beleid? Hoe kunnen we nog concreter maken wat de kosten en baten van de pilots zijn?
In het voorjaar van 2021 staat de eindmeting van de pilots gepland. Dit doen we aan de hand van de kwantitatieve data, evaluatiegesprekken, enquêtes onder professionals en de input van kinderen, jongeren en hun opvoeders.
Met elkaar zetten we 2021 in het teken van het afsluiten van een succesvolle pilotperiode!

Meer weten?

Ga naar www.gezondveluwe.nl/jeugd-ggz of neem contact op met Simone Boer, projectleider pilots Jeugd GezondVeluwe via sboer@raedelijn.nl. Voor maandelijkse updates meld je je aan voor het maandbericht via info@gezondveluwe.nl.