Primeur

MedMij: Primeur voor “Onco in Balans”!

Binnenkort gaat MedMij gegevensuitwisseling tot stand brengen in een zogenaamde ‘gecontroleerde livegang’. Dit is geïnitieerd door Therapeutisch Centrum de Berekuyl/FleGel en ‘Onco in Balans’. Binnen het oncologienetwerk ‘Onco in Balans’, waar de Berekuyl onderdeel van is, worden gezondheidsgegevens beschikbaar gesteld aan een geselecteerde groep patiënten.

Primeur

Het bijzondere aan deze pilot is dat de regie volledig bij de patiënt ligt. Het is voor het eerst in Nederland dat een deel van de zorgverleners binnen een zorgnetwerk gegevens beveiligd gaan uitwisselen met de patiënt op de MedMij-manier. Dit gebeurt via een gecontroleerde livegang (GLG). “De patiënt beheert een eigen EPD waarin alle professionals journaals kunnen bijhouden. De ICT die ontwikkeld wordt maakt het mogelijk direct met ieders eigen EPD systeem te synchroniseren, uploaden en downloaden.”, aldus Wouter Hoelen, initiatiefnemer en bestuurslid FleGel, partner binnen GezondVeluwe.

Werkwijze

Het netwerk ‘Onco in Balans’ heeft gezondheidsgegevens beschikbaar gesteld aan een geselecteerde groep patiënten. Deelnemende patiënten kunnen gegevens verzamelen en delen in hun persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). “Dit doen we aan de hand van af te nemen vragenlijsten, zoals we die binnen ‘Onco in Balans’ met het St Jansdal ziekenhuis hebben afgesproken”, aldus Wouter Hoelen.

Het doel

Wouter geeft aan dat het doel van deze pilot is om de mogelijkheid van informatie uitwisseling tussen PGO, EPD en zorgprofessional te toetsen. Daarnaast helpt deze GLG ook om zicht te krijgen op gebruikerservaringen van patiënten en zorgverleners.
“De verwachting is dat de livegang nog dit jaar van start gaat. Deze duurt drie maanden. Mocht de pilot slagen, dan kunnen we alle zorg- en hulpverleners op termijn aansluiten. We kunnen aan onze wens van ‘ontschottende communicatie’ voldoen vanuit 1 EPD. Medmij heeft dan ook graag bij succes een landelijke implementatie en uitrol voor ogen. Dit kunnen we op termijn borgen met de oncologie netwerken die er landelijk zijn!”