Dashboard

Meerwaarde van dashboard Gezond Veluwe in Covid tijd

Voor de zomerperiode hebben wij het gebruik van het dashboard Gezond Veluwe voor de ouderenzorg projecten geëvalueerd. Wij hebben hiervoor input opgehaald bij professionals vanuit diverse gremia expertgroep, de kerngroep en uit het bestuurlijk overleg.

Een grote meerwaarde

De belangrijkste conclusie was dat men de meerwaarde erkent en dat het gebruik van het dashboard gecontinueerd dient te worden. Er is wel gevraagd om in de diverse overleggen structureel een samenvatting van de inzichten uit het dashboard te delen en een gesprek over duiding te voeren.

Het effect van Covid-19

In de laatste expertgroep ouderen is daarom o.b.v. de verzamelde indicatoren voor de ouderenzorg projecten stilgestaan bij de implicaties van Covid-19 op de te verlenen zorg en ondersteuning. We zoomen hiervoor in op de impact op de uitkomstindicatoren in de laatste vier kwartalen.

Logischerwijs is er in de periode Q1-2020 naar Q2-2020 een trendbreuk te zien, veroorzaakt door Covid-19. Zowel contactmomenten huisarts, aantal cliënten/verleende uren WVP, aantal doorverwijzingen en SEH contacten laten daling zien. Terwijl het aantal HAP bezoeken juist is gestegen. Dit laat onderstaande inzichten zien.

Klik op afbeelding om deze te vergroten

In de expertgroep is verder gesproken over de verschillen die er per gemeente en praktijk zijn. En is geduid wat de oorzaken en de impact is die dit heeft op de zorg en ondersteuning voor de ouderen  voor de komende maanden.

Het vervolg

In het vervolg wordt er structureel terugkoppeling gegeven op de highlights uit het dashboard. Dit wordt gedaan tijdens de expert- en kerngroep ouderen.

Meer informatie

Voor meer informatie neem contact op met Mark Callaars via mcallaars@raedelijn.nl.