JGGZ

De potentie van de CJG-medewerker en SOH-jGGZ in de huisartsenpraktijk

Wat leveren de pilots Jeugd na een jaar op? Wat zijn de resultaten en successen? Wat vinden kinderen, jongeren en opvoeders van de hulp die de pilotmedewerkers in de huisartsenpraktijken bieden? Na een uitgebreide evaluatie zijn de resultaten van het eerste jaar samengevat in een infographic!

Op de goede weg
De evaluatie laat zien dat de pilots op de goede weg zijn. Betrokkenen bij de pilots (huisartsen, pilotmedewerkers en beleidsadviseurs) hebben aangegeven dat zij met elkaar voor een tweede jaar de pilot willen voortzetten! Om zo passende jeugdhulp te bieden en samenwerking over de domeinen heen te stimuleren.

Leuk en uitdagend
In een notendop omschrijven de pilotmedewerkers hun functie in de huisartsenpraktijk als een leuke en uitdagende functie. Ze zien gevarieerde casuïstiek voorbijkomen. De pilotmedewerkers werken 4 tot 8 uur op één vast(e) dag(deel) in de praktijk. De drukte fluctueert per week, maar tot nu toe kunnen de meeste kinderen en jongeren binnen één tot drie weken terecht.

Juiste zorg en passende hulp
Kinderen, jongeren en opvoeders die bevraagd zijn over hun tevredenheid geven gemiddeld een 8,1 aan de hulp van de CJG-medewerkers of Specialistische Ondersteuners Huisarts (SOH-jGGZ) in de huisartsenpraktijk. Een jongen gaf aan:

“Ja, het heeft heel erg goed geholpen. Ik had twee vragen, die hebben we 2-3 keer besproken en na twee weken hielp het echt al goed. De gesprekken waren heel fijn en hebben geholpen. Ik had het gevoel dat ze er echt iets aan ging doen. De zorgen die ik had zijn eigenlijk helemaal weg nu”.

De laagdrempeligheid, het bijdragen aan betere kwaliteit van triage en de specifieke expertise van de pilotmedewerkers zijn succesfactoren die uit de evaluatie naar voren komen. “Ik denk dat we echt goede dingen doen in ‘in een keer op de juiste plek’. Er wordt niet lukraak iets gestart of verwezen. Daar zit een grote winst voor de cliënten”, licht een pilotmedewerker toe. Ook de kennis van de sociale kaart en het breder kunnen kijken voor eventuele doorverwijzingen draagt bij aan juiste zorg op de juiste plek. De huisartsen vinden het waardevol om hier met de pilotmedewerkers over te sparren.

Uit de registratie blijkt dat 51% van de hulpvragen geen doorverwijzing nodig heeft en door de pilotmedewerkers zelf wordt geholpen. 15% wordt verwezen naar de Specialistische GGZ en 14% naar de Basis GGZ. 12% wordt aangemeld bij lokale CJG-teams. 8% gaat naar overige passende hulp.

Gerichter verwijzen
We kunnen geen harde uitspraken doen of de pilotmedewerkers nu 51% verwijzingen hebben voorkomen. Hiervoor hebben we (nog) niet de juiste data. Uit de evaluatiegesprekken komt wel naar voren dat huisartsen het idee hebben dat ze minder en in ieder geval gerichter verwijzen.

Aan de hand van de nulmeting die vorig jaar is gedaan, zien we dat huisartsen na één jaar pilot tevredener zijn over de behandeling en begeleiding rond jeugd-GGZ in hun praktijk. Het tevredenheidscijfer is van een 6,4 (2019) omhooggegaan naar een 7,4 (2020).

Klik op de afbeelding voor vergroting

Goede samenwerking
De pilots gaan nog een jaar door. Hoe langer een pilot loopt, hoe beter de huisartsen en de pilotmedewerker op elkaar ingespeeld raken. Het helpt als de pilotmedewerker en huisartsen hiervoor een vaste overlegvorm hanteren. Verder is op casusniveau goede samenwerking met externe partijen zoals scholen en CJG-teams, maar willen de pilotmedewerkers op netwerkniveau nog meer in deze relaties investeren. Daarnaast vergt het van de pilotmedewerkers soms wel flexibiliteit dat ze maar één dag per week aanwezig zijn. Dat kost ook capaciteit van hun andere werkzaamheden (in de functie als GZ-psycholoog of CJG-medewerker bij hun eigen organisatie).

Duurzame inbedding
De project- en kerngroep houden de ontwikkelingen in de gaten. Ook wordt het tweede jaar gebruikt om te kijken of en hoe de pilots op een duurzame manier ingebed kunnen worden per gemeente.

Benieuwd welke pilot er actief zijn in de verschillende gemeenten?

Bekijk hier het overzicht >>

De pilots Jeugd zijn bedoeld om de juiste zorg op de juiste plek voor kinderen en jeugdigen met jeugd-GGZ-problematiek te organiseren en o.a. de samenwerking tussen de huisartsen, de jeugd-GGZ zorgaanbieders en de lokale CJG-teams te verbeteren..

Meer weten?
Ga naar www.gezondveluwe.nl/jeugd-ggz of neem contact op met Simone Boer, projectleider pilots Jeugd GezondVeluwe via sboer@raedelijn.nl. Voor maandelijkse updates meld je je aan voor het maandbericht via info@gezondveluwe.nl.

Gezond Veluwe maakt gebruik van cookies.

We gebruiken noodzakelijke cookies om onze website goed te laten werken. Met jouw toestemming plaatsen wij statistische cookies die worden gebruikt om de website te testen en te verbeteren. Als je marketingcookies accepteert delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Geef hieronder aan welke categorie cookies we mogen plaatsen.

Lees meer

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Lees meer

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Lees meer

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.