Bestuurlijk bericht

Zorgverzekeraar en GezondVeluwe

Op de Noord West Veluwe is Zilveren Kruis de zorgverzekeraar met de meeste verzekerden. In 2019 hebben Zilveren Kruis en de gemeenten een samenwerkings- en uitvoeringsagenda opgesteld voor onderwerpen op het grensvlak van de WMO en Wet Langdurige Zorg (WLZ). Zo zijn er voornemens om nauwer samen te werken rondom ouderen en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit zijn tevens de doelgroepen waarop binnen GezondVeluwe wordt samengewerkt.

Regionale uitdagingen
Zilveren Kruis realiseert zich dat elke regio eigen opgaven kent, en dat de samenwerking tussen zorgaanbieders, gemeenten en verzekeraar wenselijk is om antwoord te geven op de regionale uitdagingen. Dit sluit naadloos aan bij de ambitie van GezondVeluwe.

Vanuit deze gedeelde ambitie zijn gesprekken gestart met Zilveren Kruis over aansluiten bij GezondVeluwe. In het Bestuurlijk Platform van mei was Erik Koekoek, Strategisch adviseur gemeenten van Zilveren Kruis, aanwezig om hierover van gedachten te wisselen. Conclusie hiervan was dat de bestuurders in beginsel positief staan tegenover deelname van Zilveren Kruis.

Liaison rol
In eerste instantie wordt gedacht aan deelname aan het Bestuurlijk Platform door Erik Koekoek vanuit een liaison rol naar de verschillende afdelingen binnen Zilveren Kruis. En aan deelname van zorginkopers in de Kerngroepen. De bestuurlijke Regiegroep pakt dit verder op en zal een voorstel uitwerken voor de wijze waarop Zilveren Kruis kan participeren in GezondVeluwe.