EPA

Het Praktijkhuis opent in Harderwijk!

Goed nieuws voor Harderwijk en de Noordwest Veluwe, Het Praktijkhuis is per 11 mei geopend. Een fijne en veilige plek waar je vanuit ervaringsdeskundigheid wordt geholpen met jouw herstel. 

“Het Praktijkhuis is een plek waar je jezelf mag zijn. Je mag komen voor een gesprek, kop koffie of een spelletje. Ook bieden wij trainingen aan als gericht op herstel. We voeren tafelgesprekken over verschillende onderwerpen. Onderwerpen die jou aangaan of jou raken. Ook organiseren wij themabijeenkomsten, zelfhulp en nazorg groepen” vertellen de medewerkers van Het Praktijkhuis. “Alles wat wij doen, doen wij vanuit ervaringsdeskundigheid.”

Hoe het begon…
Drie jaar geleden is vanuit de gemeente Harderwijk het initiatief gekomen om ervaringsdeskundigen in de regio samen te brengen. Dit vanuit de vraag wat de gemeenten en de ervaringsdeskundigen voor elkaar zouden kunnen betekenen. De eerste bijeenkomst was de start van wat nu het Praktijkhuis is. In de eerste bijeenkomsten is er vooral gekeken naar wat de wensen waren van de betrokken ervaringsdeskundigen, los van de organisaties en instellingen waar zij aan verbonden waren. Het resultaat was een gezamenlijk voornemen om onze krachten te bundelen in een platform met als doel het bevorderen van ervaringsdeskundigheid enerzijds en anderzijds het opstarten van een initiatief ter ondersteuning van de inwoners van de gemeenten op de Noord- Veluwe. Hierin werd besloten om de gemeente Harderwijk als uitgangspunt te gebruiken.

Halen en brengen
De samenwerking resulteerde in het project Praktijkhuis, een vrijplaats waar inwoners met een kwetsbaarheid terecht kunnen voor ondersteuning vanuit ervaringsdeskundigheid. Er vanuit gaande dat iedereen van waarde is werkt Het Praktijkhuis met het principe dat iedereen iets kan halen maar ook iets kan brengen. Hoe klein of groots ook. Nu of straks..

Lees hier meer over Het Praktijkhuis en de mensen erachter >>