PaTz

Advance care planning tijdens de coronacrisis

Juist tijdens deze coronacrisis is ‘advance care planning’ en het in beeld hebben van kwetsbare cliënten erg zinvol. Maar hoe krijg je deze cliënten in beeld?

Een methode die hier aan bijdraagt is de PaTz-methodiek (Palliatieve thuiszorg): huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg werken lokaal nauw samen in een PaTz groep. Eens in de zoveel tijd komen deze PaTz groepen bijeen; leden delen dan hun ervaringen en kennis met elkaar. Door de opkomst van PaTz-groepen kunnen deskundigen patiënten vroegtijdig in beeld brengen en op de zorgbehoefte van de patiënt inspelen. Met deze gezamenlijke aanpak neemt de kwaliteit en deskundigheid in de palliatieve zorg thuis toe.

Een PaTz-groep brengt daarnaast ook structuur. De volgende onderdelen komen eens in de 6 weken aan bod:

tijdig – deskundig – samen

  • tijdig herkennen van mensen met palliatieve zorgbehoeften;
  • de best passende zorg bieden door vooruit denken, plannen en organiseren (proactieve zorgplanning);
  • vergroten van deskundigheid door samen casuïstiek te bespreken en te evalueren;
  • leren van een consulent palliatieve zorg en van elkaar;
  • verbeteren van de samenwerking in de eerste lijn: elkaar kennen, korte lijnen;
  • elkaar steunen bij emotioneel beladen casuïstiek;

In een van de volgende maandberichten delen we verhalen over advance care planning in de coronacrisis, welke lessen er geleerd zijn en wat de toegevoegde waarde is van PaTz.

Meer weten?
Wilt u voor de regio Noordwest-Veluwe meer informatie over PaTz of een eigen PaTz-groep starten? Bel of mail netwerkcoördinator Palliatieve Zorg Willemien Schep 06 36 18 36 80 / w.schep@willemholtrophospice.nl