Video-overleg

Goede afstemming dankzij GezondVeluwe

Dat GezondVeluwe als netwerkorganisatie ook tijdens de Corona uitbraak een rol heeft mag duidelijk zijn. We delen hierover graag nog een voorbeeld: het video-overleg tussen huisartsenorganisatie Medicamus en de wethouders dat eens per 2 weken plaatsvindt.

De overleggen hebben als doel om zorgen te delen en beleid rondom Covid-19 uit te wisselen. Een voorbeeld van huisartsenbeleid is dat Medicamus ervoor gekozen heeft om geen aparte huisartsenpraktijk in te richten waar alle coronaverdachte patiënten naar toe gaan. Geen clustering van deze patiënten maar per praktijk het beleid opvolgen. Dit betekent dat patiënten wordt verzocht zoveel mogelijk telefonisch contact op te nemen met de huisarts en niet naar de praktijk te komen. De hoeveelheid contacten worden gemonitord, evenals het aantal corona verdenkingen en besmettingen.

In Nunspeet wordt veel activiteit waargenomen. Omdat de gemeenten (wethouders, burgemeesters) de schakel vormen naar de GGD (regio Noord Oost Gelderland) is ook die samenwerking onderwerp van gesprek. Vanuit de huisartsenorganisatie en ook vanuit de gemeenten worden de afspraken rondom Corona-beleid zoveel mogelijk regionaal, binnen GezondVeluwe afgestemd.  De GGD-regio is echter veel groter.  Dit vraagt om voortdurende afstemming en het toepasbaar maken van GGD-richtlijnen binnen de schaal van de regio Noord West Veluwe.

Tot slot: In alle gemeenten zijn inzamelpunten geopend voor persoons bescherming zoals mondkapjes en spatbrillen. Hieraan is nog steeds een grote behoefte onder zorgverleners.

Meer hierover lees je in dit artikel van de Stentor >>